Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Kooporiëntatieonderzoek Deventer 2015

Inleiding

De gemeente Deventer heeft in 2015 voor de zesde keer deelgenomen aan het vijfjaarlijkse onderzoek naar het koopgedrag in de provincie Overijssel en delen van Drenthe en Gelderland. Per plaats worden zo koopstromen bepaald. Die gegevens worden gebruikt om te bepalen hoe winkelcentra functioneren. Ook worden bezoekmotieven en waarderingscijfers voor de centra gemeten.

Beschrijving

In de rapportage Kijken, kijken naar kopen Rapport Deventer, Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2015 worden de Deventer resultaten van het koopstromenonderzoek gepresenteerd. Daarbij komen de volgende zaken aan bod:

·           koopstromen

·           economisch functioneren

·           inzicht in koopgedrag

·           oriëntatie op aanvullende mogelijkheden

 

In de bijhorende winkelatlas komen de volgende zaken aan bod:

·         draagvlak, koopkrachtbinding, -afvloeiing en -toevloeiing

·         bezoekmotieven winkelcentra

·         beoordeling winkelcentra

·         ontwikkeling lokale oriëntatie 2010-2015

·         de winkelcentra op een rij

·         draagvlak Deventer winkelcentra: stijgers en dalers

Conclusies

·         De totale omzet in de dagelijkse sector is ten opzichte van 2010 toegenomen. De omzet uit de eigen gemeente en de toevloeiing zijn in verhouding even sterk gestegen.

·         In de dagelijkse sector blijft het overgrote deel van de detailhandelsbestedingen binnen Deventer (94 procent). De afvloeiing van bestedingen is iets toegenomen ten opzichte van 2010, met name door een toename van bestedingen naar internet.

·         In de niet-dagelijkse sector is de totale omzet de afgelopen vijf jaar afgenomen. Na Deventer zelf (72 procent) is het grootste deel van de omzet afkomstig uit de buurtgemeenten Voorst en Lochem.

·         De binding in de niet-dagelijkse sector is minder groot (69 procent), ook ten opzichte van 2010. Inwoners van Deventer zijn verder relatief sterk georiënteerd op internet. Er is een sterke toename van bestedingen naar internet (+6 procentpunt).

·         Iets meer detailhandelsomzet in de dagelijkse sector, maar veel minder omzet in de niet-dagelijkse sector zorgen ervoor dat de totale detailhandelsomzet in Deventer met 4 procent is gedaald ten opzichte van 2010.

·         De boodschappen doet men in Deventer veelal meer dan één keer per week. Bezoekers die hebben aangegeven in Deventer boodschappen te doen en/of te winkelen, doen dit in vergelijking met 2010 wel wat minder vaak.

·         Nabijheid, aanwezigheid van bepaalde winkels en de bereikbaarheid zijn de belangrijkste motieven om in Deventer boodschappen te doen. Bij winkelen spelen met name de nabijheid, de aanwezigheid van bepaalde winkels en de omvang van het winkelaanbod (veelheid aan winkels) een rol in de keuze voor Deventer.

·         De winkelvoorzieningen in Deventer worden redelijk beoordeeld. De bereikbaarheid en de kwaliteit van de winkels zijn de best beoordeelde winkelvoorzieningen van Deventer. De bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden van de auto scoren hoger dan in 2010 en dan de gemiddelde beoordelingscijfers van kernen van vergelijkbare omvang. De inrichting/aankleding van de winkelstraten, de stallingsmogelijkheden voor de fiets, de sfeer/ambiance, het aantal winkels en het aanbod van de daghoreca krijgen lagere cijfers.

·         De oriëntatie op de zondag als winkeldag is toegenomen. Ongeveer twee derde van de inwoners bezoekt wel eens een koopzondag (64 procent). Tegen 46 procent in 2010.

·         De oriëntatie op de koopavond is kleiner; 13 procent gaat minimaal eens per maand tijdens een koopavond winkelen. Men bezoekt voornamelijk de koopavond in het centrum van Deventer.

·         Er is een sterke toename zichtbaar in de frequentie waarmee artikelen via internet worden gekocht. Kocht in 2010 iets meer dan de helft van de inwoners van Deventer online, in 2015 is dit percentage opgelopen tot 84 procent. Van degenen die online winkelen geeft 44 procent aan hierdoor minder te besteden in fysieke winkels.

 

Datum uitgave

30/10/2015

Publicatiegegevens

I&O Research

Zuiderval 70

Postbus 563

7500 AN Enschede

Documenttype

Onderzoek

Bijlage