Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten kunnen rijksbijdrage krijgen voor verbetering ondernemersklimaat

Inleiding

Gemeenten die ondernemersvriendelijker willen worden, kunnen hiervoor een bijdrage krijgen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I). Samen met een adviseur kan een gemeente de dienstverlening aan ondernemers doorlichten en een verbeterplan opstellen. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten door financiële steun ondernemersvriendelijker worden. In 2012 is er 800.000 euro beschikbaar voor de regeling.

Beschrijving

Regeling in de vorm van vouchers en eigen bijdrage gemeenten

De regeling werkt als volgt: 
• Een gemeente ontvangt van het ministerie van EL&I een voucher van 5.000 euro om met hulp van een adviseur de dienstverlening aan ondernemers door te lichten en een verbeterplan op te stellen. 
• Als dit is gebeurd, krijgt de gemeente een certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’. 
•In de uitvoering van het verbeterplan kunnen gemeenten opnieuw een voucher aanvragen, ter waarde van 10.000 euro. 
Voorwaarde voor beide vouchers is dat gemeenten eenzelfde bedrag bijleggen.

144 gemeenten nemen al deel aan de regeling

Na een eerdere ronde van de regeling werken 144 gemeenten aan verbetering van hun service voor ondernemers. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten voor een verlenging van de regeling. Dit verzoek is ingewilligd. Gemeenten kunnen nu na een verlenging van een jaar tot eind 2012 nieuwe vouchers aanvragen. Dit jaar mogen ook provincies en waterschappen meedoen.

Gemeente Alphen aan den Rijn werkt gestaag aan een beter ondernemersklimaat

De gemeente Alphen aan den Rijn werkt sinds 2005 met het ‘Normenkader’ op verschillende manieren aan verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Het Normenkader maakt verwachtingen van ondernemers concreet en meetbaar. De gemeente ontwikkelde binnen dit kader onder andere het Bedrijvenloket Alphen Zakelijk, één plek waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.

Conclusies

Meer informatie

Voor meer informatie, praktijkvoorbeelden en gemeenten die hun ‘Bewijs van Goede Dienst’ al behaalden, kunt u kijken op de website van Agentschap NL.

Datum uitgave

09/01/2012

Publicatiegegevens

Bronnen: Ministerie EL&I, VNG, Agentschap NL

 

Documenttype

Onderzoek