Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Risico op faillissementen bij snelgroeiende bedrijven is kleiner dan gedacht

Inleiding

‘Snelgroeiende ondernemers lopen een groter risico op gedwongen bedrijfssluiting’. Dit is een aanname die grotendeels onwaar blijkt te te zijn; zolang een bepaald omslagpunt niet wordt bereikt, nemen de overlevingskansen van snelle groeiers juist toe. Dit omslagpunt ligt behoorlijk hoog: bij kleine bedrijven betreft dit een groeivoet van 50 procent, bij grote bedrijven een groeivoet van 100 procent. Snelle groeiers zijn belangrijk voor economische groei. Zij bieden innovatie, dynamiek en economische groei. Het onderzoek van Panteia/EIM naar de relatie tussen bedrijfsgroei en overlevingskansen wijst dit uit.

Beschrijving

De kans op ‘kapot groeien’ van snelgroeiende bedrijven is relatief klein


Het onderzoek richtte zich op de vraag of de gemiddelde groei van het aantal werknemers van een bedrijf vanaf een bepaald niveau een negatieve invloed heeft op de overlevingskansen van een bedrijf. Deze negatieve invloed kan zijn dat noodzakelijke veranderingen in de organisatie en managementstructuur achter blijven bij de groei van het bedrijf. De algemene verwachting is dat deze ‘mismatch’ tussen organisatiegrootte en –structuur een faillissementsrisico en bedrijfsbeëindiging impliceert.


Het omslagpunt bij snelgroeiende bedrijven ligt relatief hoog

Uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad sprake is van een omgekeerd U-vormig verband tussen de gemiddelde werkgelegenheidsgroei en de overlevingskansen. Daar tegenover staat dat zolang een bepaald kritisch niveau niet is bereikt, de overlevingskansen van snelle groeiers juist toenemen. Pas als het kritische niveau is bereikt, ontstaat er een negatieve invloed op de overlevingskansen. Dit verband is voor de meeste bedrijven zwak: de kans op een gedwongen bedrijfssluiting neemt toe met een percentage van 1 tot 3 procent. Verder blijkt uit het onderzoek dat:

• Voor een bedrijf met 5 werknemers ligt het omslagpunt bij een groeivoet van 50 procent. Dit komt neer op een groei van 5 tot 17 werknemers in 3 jaar.
• Voor een groot bedrijf (50 werknemers) ligt dit omslagpunt bij een groeivoet van 100 procent per jaar. Dit betekent een bedrijf dat in 3 jaar tijd van 50 naar 400 werknemers groeit, zonder daardoor een hoger faillissementsrisico te krijgen.

Conclusies

Snelgroeiende bedrijven brengen innovatie en dynamiek

Voor de meeste ondernemers geldt dat groeiplannen eerder positief dan negatief zullen doorwerken. Snelgroeiende bedrijven zijn vaker innovatief dan niet-snelgroeiende bedrijven. Bovendien zorgen zij voor dynamiek in de economie. Gemeten naar omzet ligt het aantal snelgroeiende bedrijven hoger in de topsectoren dan in de niet-topsectoren. Voor werkgelegenheid geldt het omgekeerde. Dit komt doordat er binnen de topsectoren relatief veel kapitaalintensieve bedrijven zijn.

Datum uitgave

09/02/2012

Publicatiegegevens

Bron:

Publicatie EIM/Panteia: ‘The risk of growing fast’

Documenttype

Onderzoek

Bijlage