Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Parkeermonitor Deventer 2019

Inleiding

In de eerste week van april 2019 heeft advies- en onderzoeksbureau Trajan de “Parkeermonitor Deventer 2019” uitgevoerd. Doorgaans doen we dit onderzoek alleen in de even jaren maar omdat per januari 2019 het Grote Kerkhof parkeervrij is gemaakt, willen we weten wat daarvan de effecten zijn. Ook andere ingrepen in het aanbod van parkeerplaatsen, zoals het uitbreiden van de parkeervoorzieningen op de Worp en het openstellen van de verbouwde Stadspoortgarage, kunnen van invloed zijn op het parkeergedrag. Dat rechtvaardigde een  extra onderzoek.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van de monitor zijn:

  • Over het algemeen kunnen we concluderen dat in de Deventer binnenstad in getalsmatige zin geen sprake is van parkeerproblemen. Als we het gemiddelde van alle meetmomenten nemen, is de parkeerdruk ongeveer 50%. Als we de drukste momenten van de week beschouwen, de zaterdagmiddag, dan is de parkeerdruk in het hele onderzoeksgebied iets meer dan 70%. Er is altijd wel ruimte te vinden in de binnenstad alleen is die misschien niet altijd binnen de afstand waarbinnen een parkeerder die parkeerplaats zou willen vinden;
  • Een  vraag was ook wat het effect is van het opheffen van de parkeerplaatsen op het Grote Kerkhof. Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat in de directe omgeving (tot ongeveer 50 meter) de parkeerdruk is afgenomen en dat het in de wat ruime omgeving van het Grote Kerkhof iets drukker is geworden. Gemiddeld genomen verandert er niet zoveel;
  • Het Bergkwartier en de Raambuurt moeten goed in de gaten gehouden worden voor wat betreft de toenemende parkeerdruk;
  • De toevoeging van ruim 200 parkeerplaatsen op Melksterweide (De Worp) is een welkome aanvulling.

 

Datum uitgave

18/10/2019

Documenttype

Onderzoek

Bijlage