Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Peiling Cultuurbeleid Deventer 2017

Inleiding

Het digipanel is in mei 2017 gevraagd naar de visie op het cultuurbeleid in de gemeente.

Het onderzoek wordt gebruikt als een basis voor de ontwikkeling en evaluatie van cultuurbeleid in  Deventer. 

Beschrijving

Van de 1.640 panelleden hebben 793 leden gereageerd. De vragenlijst bestond uit 2 delen. In het eerste deel zijn vragen gesteld, waarin telkens twee ambities vanuit de gemeente gepresenteerd zijn. De respondenten hebben hierbij aangegeven welk van de twee ambities zij prefereren. Het 2e deel van de vragenlijst omvatte vragen over de toegankelijkheid van cultuur voor inwoners van gemeente Deventer. Panelleden kregen daarnaast de ruimte om hun mening en/of suggesties omtrent het cultuurbeleid in Deventer te delen.

Conclusies

Cultuurpeiling: “Ambitieuze visie: samenhangend en versterkend cultuurprogramma”

Men staat positief tegenover de ambitie om als gemeente in te zetten op een mooi en samenhangend cultuurprogramma, waarin de nadruk ligt op cultuur, erfgoed en evenementen. Ook de ambitie om in te zetten op een prominente plek voor Deventer erfgoed in het cultureel klimaat wordt door de respondenten gewaardeerd, evenals het streven om cultuur in te zetten bij de versterking van de zelfredzaamheid van burgers en het vergroten van de leefbaarheid in de gemeente.  

Men lijkt over het algemeen in mindere mate waardering te uiten voor de ambitie om in te zetten op cultuureducatie en amateurkunst. Ook de ambitie om een aantrekkelijke werkomgeving voor cultuurmakers te realiseren wordt relatief weinig gewaardeerd, vergeleken met de andere ambities. Enige nuancering is hier echter wel op zijn plaats; hoewel duidelijke voorkeuren naar voren komen, dient wel te worden vermeld dat ook de minst ‘populaire’ ambitie nog altijd door 71% van de respondenten ten minste één keer de voorkeur heeft gekregen boven een andere ambitie. 

Datum uitgave

06/05/2017

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage