Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Evaluatie pilot eenrichtingsverkeer Rielerweg

Inleiding

Om de verkeersveiligheid aan de Rielerweg te verbeteren, is sinds 6 januari 2023 een deel van de Rielerweg ingericht als eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer. Dit idee kwam tot stand tijdens een informatieavond in 2022 samen met de buurt. Het gaat om het deel tussen de Veenweg en de Brinkgreverweg. Dit is het deel van de Rielerweg dat in de buurt Rielerweg-West ligt. De wijziging van tweerichting naar eenrichting vindt als pilot plaats van 6 januari 2023 tot 6 januari 2024.

Beschrijving

Om te bepalen of de pilot succesvol is, hebben we omwonenden, ondernemers en gebruikers van de Rielerweg gevraagd naar hun mening. Dit deden we door middel van een vragenlijst. De vragenlijst bevatte naast gesloten vragen ook de mogelijkheid om locaties aan te wijzen op de kaart en daar een opmerking bij te plaatsen. Invullen kon van maandag 18 september tot en met zondag 8 oktober 2023.

Datum uitgave

21/11/2023

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage