Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Ontwerpadvies SER: meer dynamiek op de scholingsmarkt nodig

Inleiding

Onderwijsaanbieders moeten beter in gaan spelen op de veranderende behoeften van bedrijven, werkenden en werkzoekenden. Dat staat in het ontwerpadvies ‘Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt’ van de SER. Ontwikkelingen als globalisering, vergrijzing en technologische innovaties vragen met name om meer aandacht voor de sectoren zorg, onderwijs en techniek.

Beschrijving

Bijscholing wordt steeds belangrijker

Kennis ‘veroudert’ steeds sneller. Werkenden en werkzoekenden zullen zich steeds meer bij moeten laten scholen om hun beroep te kunnen blijven beoefenen. Hoewel de huidige scholingsmarkt volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) behoorlijk functioneert, moet in de toekomst meer nadruk komen te liggen op de sectoren waar tekorten dreigen, zoals zorg, techniek en onderwijs. Dat is nodig als Nederland tot de top-5 kenniseconomieën wil gaan behoren.

3 verbeteringen nodig voor meer dynamiek op de scholingsmarkt

De SER raadt aan 3 aspecten van de scholingsmarkt te verbeteren, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde:

•    Het scholingsaanbod moet inzichtelijker worden en de kwaliteit van het aanbod moet aan controle onderhevig zijn.

•    Zowel bekostigde als private onderwijsaanbieders moeten zich gaan inspannen om het gewenste aanbod van op- en omscholing te gaan leveren.

•    De overheid, brancheorganisaties en opleidings- en ontwikkelingsfondsen moet zich inspannen om de opleidingsvraag van bedrijven beter te organiseren.

Conclusies

Meer informatie

DE SER-commissie Arbeidsmarkt- en Onderwijsvraagstukken baseerde zich voor het advies op de uitkomsten van een hoorzitting met derden en een open internetconsultatie. Werkgevers- en werknemersorganisaties buigen zich momenteel over het ontwerpadvies.  Naar verwachting wordt het advies in de raadsvergadering van 20 april vastgesteld. Raadpleeg  voor meer informatie de website van de SER.

Datum uitgave

22/03/2012

Publicatiegegevens

Bron:

Nicis Institute / Sociaal-Economische Raad

Documenttype

Onderzoek