Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Steeds meer jongeren behalen startkwalificatie arbeidsmarkt

Inleiding

Jongeren tussen de 18 en 25 volgen vaker onderwijs en behalen vaker een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De aantallen zijn sinds 2001 flink toegenomen, vooral onder niet-westerse allochtone jongeren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Beschrijving

Bijna 90 procent van de jongeren volgt onderwijs of behaalt startkwalificatie

9 op de 10 jongeren van 18 tot 25 jaar gaat naar school en/of behaalt een startkwalificatie. Dat is een stijging van zo’n 8 procent ten opzichte van 2001. Van de grote steden, die nagenoeg vergelijkbaar presteren, maakte Den Haag de grootste inhaalslag (van 62 naar 87 procent).

Toename sterkst onder niet-westerse allochtonen

Met een groei van 20 procent is de toename (van 66 naar 86 procent) van onderwijsvolgende jongeren en jongeren met een startkwalificatie het grootst onder jongeren van niet-westerse komaf. Vooral Turkse jongeren blijken het goed te doen. Onder autochtone jongeren was de toename 6 procent (van 84 naar 90 procent).

‘Niet behalen startkwalificatie hangt samen met gezinssituatie’

Het CBS bracht eerder naar buiten dat het al dan niet behalen van een startkwalificatie samenhangt met de sociaaleconomische gezinssituatie. Relatief vaak komen jongeren zonder startkwalificatie uit:

  • gezinnen met laagopgeleide ouders;
  • eenoudergezinnen;
  • gezinnen waarvan de ouders niet werken;
  • gezinnen waarvan ouder een laag besteedbaar inkomen hebben.

Conclusies

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de website van het CBS en het rapport 'Niet behalen startkwalificatie hangt samen met gezinssituatie'.

Datum uitgave

16/05/2012

Publicatiegegevens

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage