Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Welke vaardigheden en kennis hebben lokale werkgevers nodig?

Inleiding

Hoe kunnen steden anticiperen op kennis en vaardigheden die werkgevers in de toekomst nodig hebben? Met andere woorden: hoe kan de stad bijdragen aan de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt? Over die vraag brachten 8 Europese partnersteden een advies uit. Zij deden mee aan het URBACT-project ESIMeC, dat zich richtte op innovatieve economische strategieën in middelgrote steden.

Beschrijving

Hoge werkloosheid ondanks vele openstaande vacatures
Veel Europese steden hebben te maken met een tegenstrijdige situatie op de lokale arbeidsmarkt. De werkloosheid is hoog, maar tegelijkertijd zijn er veel vacatures vanwege een zogenaamde skills mismatch. Om deze reden is het voor steden van groot belang te kunnen voorspellen welke kennis en vaardigheden in de toekomst gevraagd zullen worden door werkgevers.

Effectief gebruik van data kan steden helpen
Het uitgebrachte advies bevat een checklist aan de hand waarvan steden na kunnen gaan of zij de skills mismatch op de juiste manier aanpakken. Het model legt veel nadruk op het in kaart brengen van de vraag naar en het aanbod van arbeid en het vinden van de juiste data daarover. Die data moet zowel over de huidige als de toekomstige arbeidsmarkt in kaart gebracht worden, en op de juiste manier gebruikt en geïnterpreteerd worden.

Concrete praktijkvoorbeelden in Cherbourg, Frankrijk
Het advies noemt ook praktijkvoorbeelden uit de partnersteden, gericht op het matchen van arbeidsvraag en – aanbod. Zo organiseert het Franse Cherbourg jaarlijks een Industry Week waarin lokale bedrijven zich in de kijker kunnen spelen bij werkzoekenden. Ook organiseert de Franse stad periodieke speeddates tussen bedrijven en werkzoekenden en een jaarlijks driedaags Job and training forum.

Conclusies

Meer informatie
ESIMeC staat voor Economic Strategies and Innovation in Medium Sized Cities. In de 3 jaar die het project duurde brachten de partnersteden 8 verschillende adviezen uit om de lokale economie van middelgrote steden te bevorderen. Het advies over de skills mismatch is het laatste advies uit de serie. De slotconferentie van ESIMeC vindt plaats op 7 november 2012 in Brussel.

Datum uitgave

24/10/2012

Documenttype

Onderzoek