Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Werkzoekenden onderkant arbeidsmarkt behoefte aan meer effectieve gemeente en UWV

Inleiding

De gemeente en het UWV kunnen meer doen om laaggeschoolden aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De instanties pakken de mismatch tussen vraag en aanbod naar laaggeschoold werk niet effectief aan. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau AStri onder werkgevers, werkzoekenden en uitvoerders. Gemeenten en UWV slagen er onvoldoende in WW’ers en WWB’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te matchen met werkgevers. Andere instanties zoals uitzendbureaus lukt dat wel.

Beschrijving

Onderkant arbeidsmarkt ondervindt van gemeente weinig druk om te solliciteren

Gemeenten lijken weinig druk uit te oefenen op werkzoekers in de Wet werk en bijstand (WWB’ers) om te solliciteren. Minder van de helft van WWB’ers geeft aan door de gemeente te worden gecontroleerd. Van de werkzoekers in de Werkloosheidwet (WW’ers) zegt 70 procent dat het UWV controleert of er gesolliciteerd wordt. Zowel WW’ers als WWB’ers geven overigens aan niet altijd met evenveel inzet te kunnen solliciteren, omdat de druk zo hoog ligt.

Werkzoekenden aan onderkant van de arbeidsmarkt hebben behoefte aan meer gerichte hulp

Meer dan de helft van de werkzoekers heeft wel eens hulp van de gemeente en het UWV gekregen. Dat varieert van het wijzen op vacatures, tot informatie over waar en hoe te solliciteren. WW’ers en WWB’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zeggen echter meer behoefte aan gerichte hulp te hebben. Ze missen nu focus en weten vaak na meerdere afwijzingen niet meer hoe ze hun kansen kunnen verhogen.

Gemeenten en UWV moeite met bieden gerichte hulp aan onderkant arbeidsmarkt

Zowel klantmanagers bij gemeenten als werkcoaches bij het UWV horen vaak niet waarom de voorgedragen kandidaten niet worden geselecteerd. Dat bemoeilijkt het bieden van peroonlijke en gerichte hulp. Beide partijen hebben opvallend genoeg nauwelijks contact met werkgevers.

Conclusies

Werkgevers bereiken onderkant arbeidsmarkt via andere kanalen dan gemeente en UWV

Werkgevers die werk hebben voor de onderkant van de arbeidsmarkt melden dat vaak niet bij het UWV en de gemeente. Uitzendbureaus, het informele netwerk en de eigen bedrijfswebsite leveren vaak sneller en meer geschikte kandidaten op. Ruim een derde van de werkgevers zegt UWV Werkpleinen te passeren als ze op zoek zijn naar werknemers voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Datum uitgave

26/09/2012

Publicatiegegevens

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De eindrapportage ‘Aansluiting vraag en aanbod laaggeschoold werk. Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders’ vindt u hiernaast.

Documenttype

Onderzoek

Bijlage