Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet Gemeentelijke uitkeringen

Inleiding

Factsheet over gemeentelijke uitkeringen Deventer op 1 januari 2018 en trends hierin.

Datum uitgave

14/03/2018

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage