Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Jeugd in Beeld 2019

Inleiding

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van belang om niet alleen inzicht te hebben in het gebruik en bereik van de verschillende voorzieningen, maar ook te weten hoe het in het algemeen met onze jeugd gaat.

Beschrijving

De Deventer Jeugd in Beeld heeft een integrale signaleringsfunctie. Het brengt in beeld hoe het met onze jeugdigen gaat en waar de komende jaren mogelijk extra aandacht en inzet nodig is. Het biedt een handvat voor het volledige jeugdbeleid en organisaties om met elkaar het gesprek aan te gaan over ontwikkelingen met betrekking tot onze jeugd.

De meerwaarde van de Deventer Jeugd in Beeld zit in de integraliteit van de onderwerpen. Er vindt reeds op verschillende niveaus en tussen verschillende organisaties overleg plaats waarin actuele ontwikkelingen gesignaleerd en besproken worden. De Deventer Jeugd in Beeld wordt jaarlijks in het najaar geactualiseerd.

Een verandering ten op zichte van de Jeugd in Beeld 2018 is de vorm waarin de monitor gepresenteerd wordt. Het is nu mogelijk om informatie op wijk en/of buurt niveau inzichtelijker te krijgen. Dit zorgt voor een beter beeld en meer verdieping. Het streven is om de informatie gedurende het jaar automatisch te actualiseren. Inhoudelijk zijn er geen grote en/of opvallende verschillen met de Jeugd in Beeld 2018. Er is een langere tijd nodig om trends te identificeren en te verklaren. Vraagstukken die zijn gesignaleerd in 2018 worden nu verder uitgezocht en indien wenselijk uitgewerkt in een apart onderzoek en/of monitor.

Naar: De Deventer Jeugd in Beeld

Datum uitgave

30/10/2019

Documenttype

Onderzoek