Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Jeugd in Beeld 2022

Inleiding

Gemeenten hebben, samen met partners, een verantwoordelijkheid voor bijna de gehele jeugdketen. Van preventie en onderwijs tot aan gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering. Voor een goede uitvoering van taken en verantwoordelijkheden is het van belang om niet alleen inzicht te hebben in het gebruik en bereik van de verschillende voorzieningen, maar ook te weten hoe het in het algemeen met onze jeugd gaat. Daarvoor is de Jeugd in Beeld 2022.

Bekijk hier het rapport Jeugd in Beeldd 2022 (arcgis.com)

Datum uitgave

19/09/2022

Documenttype

Onderzoek