Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Advies Onderwijsraad aan Van Bijsterveldt: “Geef scholen een kader voor hun handelen”

Inleiding

Zorg voor een goede balans tussen kwaliteitsnormen, zelfstandigheid en variëteit in het onderwijs. Dat is de kern van het advies dat de Onderwijsraad minister Marja van Bijsterveldt van OCW op 16 februari 2012 aanbood. De overheid moet betekenisvolle en haalbare kwaliteitseisen stellen. Maar binnen dat kader moeten onderwijsinstanties ruimte en verantwoordelijkheid krijgen. De Onderwijsraad waarschuwt voor centrale regelgeving die “door uniformering de variëteit in het stelsel onder druk zet”.

Beschrijving

Overheid moet kwaliteit van onderwijs bewaken

De overheid moet volgens de grondwet de kwaliteit van onderwijs bewaken. De Onderwijsraad pleit voor het stellen van betekenisvolle en haalbare kwaliteitsnormen op de gebieden:

  • vakinhoud;
  • prestaties;
  • examinering;
  • bevoegdheidseisen aan leerkrachten.

Scholen moeten binnen gestelde kwaliteitsnormen de ruimte krijgen

De Onderwijsraad vindt dat scholen, binnen de gestelde normen, vanuit de eigen visie invulling moeten kunnen geven aan de kwaliteit van onderwijs. Alleen als scholen zich kunnen aanpassen aan lokale omstandigheden kunnen ze toekomstige uitdagingen het hoofd bieden. Ze hebben de ruimte nodig om zich professioneel op te kunnen stellen. Verantwoording afleggen hoort daar ook bij.

Conclusies

Advies komt tegelijk met positieve cijfers schooluitval

Het advies van de Onderwijsraad komt tegelijk met positieve geluiden vanuit het ministerie over schooluitval. Van Bijsterveldt meldt dat de aanpak van schooluitval effectief is gebleken. Het aantal leerlingen dat uitvalt is bijna gehalveerd: van 71.000 in 2002 naar 38.600 in het schooljaar 2010-2011.

Datum uitgave

22/02/2012

Documenttype

Onderzoek