Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Digitale Steden Agenda biedt kansen voor onderwijs

Inleiding

In samenwerking met Nicis Institute en Stedenlink committeren de grote steden G32 en G4 zich aan supersnel internet met de ondertekening van de ‘Digitale Steden Agenda 2011-2015’ (DSA). Deze voornemens sluiten naadloos aan op de ambitie van de Europese Unie en het ministerie van EL&I om de toepassing van breedband en het gebruik van internetdiensten te versterken. De DSA gaat echter niet alleen om economie en ICT: er zijn ook plannen voor het onderwijs.

Beschrijving

Sneller uitvallers signaleren en een betere digitale leeromgeving
Voor het onderwijs moet het mogelijk worden om sneller uitvallers te signaleren door een koppeling van bestanden in leerlingvolgsystemen. Scholen kunnen meer en beter gebruik maken van interactieve lesmethoden en een bijbehorende digitale leeromgeving. Op een grotere schaal zal het mogelijk worden voor leraren om lesmateriaal te delen met andere docenten.

Ingrijpende verbetering van dienstverlening door supersnel internet
Supersnel internet biedt gemeenten een basisinfrastructuur om lokaal tot ingrijpende verbetering van dienstverlening in de zorg, het onderwijs, werkgelegenheid en gemeentelijke dienstverlening te komen. Snel internet zorgt voor een breder en professioneler aanbod van dienstverlening, biedt meer mogelijkheden voor maatwerk en doet dat tegen lagere kosten. Zo ontstaan er betere voorzieningen voor het Nieuwe Werken en worden sociale netwerken versterkt door nieuwe mogelijkheden voor innovatieve, digitale diensten.

Samenwerking tussen G32, G4, Stedenlink en Nicis Institute
De grote steden werken samen met Nicis Institute en Stedenlink, een netwerk van kennissteden dat al ruim 10 jaar voorop loopt in de toepassing van ICT. De begeleiding van de uitvoering is door de G32 en G4 steden belegd bij Stedenlink. Stedenlink werkt hierbij nauw samen met Nicis Institute, zodat er een verbreding ontstaat via inhoudelijke activiteiten, netwerkbijeenkomsten en publicaties voor een breder publiek.

Conclusies

Gemeenten en marktpartijen kunnen partner worden
Gedurende het jaar wordt in verschillende werkbijeenkomsten en via de website een werkagenda uitgevoerd die verder aangescherpt zal worden. Gemeenten en marktpartijen zoals scholenkoepels en zorgondernemers kunnen partner worden van de Digitale Steden Agenda, zodat er een markt ontstaat voor slimme inzet van technologie en gebruiksvriendelijke diensten.

 
Bron:

G32, G4, Stedenlink, Nicis Institute

Datum uitgave

27/05/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage