Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Internationalisering hoger onderwijs is goed voor Nederland

Inleiding

Internationalisering van het hoger onderwijs kan Nederland veel opleveren. Dat stelt staatssecretaris Zijlstra (OCW) op basis van CPB-onderzoek en overleg met hoger onderwijsinstellingen. De staatssecretaris wil meer gaan sturen op internationalisering, omdat dit de opbrengsten zou vergroten.

Beschrijving

Centraal Planbureau (CPB) rekent op positieve effecten door internationalisering

De belangrijkste positieve effecten die het CPB volgens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht zijn:

  • De grotere keuze voor studenten kan leiden tot een betere match tussen studenten en instellingen.
  • De concurrentie om studenten tussen instellingen zou tot hogere kwaliteit leiden.
  • De internationale samenstelling van studentenpopulaties heeft een positief effect op interculturele vaardigheden, productiviteit, handelsrelaties en grensoverschrijdende neveneffecten op de kenniseconomie.
  • Buitenlandse studenten lijken beter te presteren dan Nederlandse studenten. Als zij na hun studie in Nederland gaan werken, verhogen ze de productiviteit doordat ze extra kennis en vaardigheden meebrengen en overdragen (kennisspillovers).


Als 1 op de 5 buitenlandse studenten in Nederland zou blijven werken, berekent het CPB een positief effect op de overheidsfinanciën van 740 miljoen euro. Ook bij een lagere ‘blijfkans’ van bijvoorbeeld 1 op 40 heeft dat een positief effect op de schatkist.

Zijlstra: "Vervolgstappen zetten om kwaliteit internationalisering te vergroten"

Scherper sturen op de kwaliteit van internationalisering van het onderwijs kan de bovengenoemde baten verhogen. Hoger onderwijsinstellingen en het ministerie van OCW zijn het daarover eens. Staatssecretaris Zijlstra geeft dan ook aan op de volgende punten vervolgstappen te willen zetten:

  • binding van buitenlandse studenten met Nederland vergroten;
  • kwaliteit inkomende studenten vergroten;
  • uitgaande mobiliteit stimuleren;
  • kwaliteitsbeleid transparanter maker;
  • mobiliteit bilateraal en in Europees verband agenderen.

Conclusies

Meer informatie

De gehele kamerbrief waarin Zijlstra zijn plannen uiteenzet vindt u als bijlage bij dit bericht. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

Datum uitgave

24/05/2012

Publicatiegegevens

Bron: Nicis Institute \ Rijksoverheid.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage