Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Praktijkvoorbeeld BOOT: hbo-studenten dragen bij aan vitale wijken

Inleiding

Bijdragen aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van Amsterdamse krachtwijken. Dat is het doel van de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). HvA-studenten uit verschillende disciplines werken in buurtwinkels aan de vitaliteit van Amsterdamse krachtwijken. 3 belangrijke onderdelen zijn het Atelier Stedelijke Vernieuwing, de Schoolwerkondersteuning, en de juridische, maatschappelijke en financiële spreekuren.

Beschrijving

Werken, leren en een maatschappelijke bijdrage leveren

Per jaar werken en leren ongeveer 500 HvA-studenten als onderdeel van hun opleiding in de buurtwinkels. Zij zetten zich in om de vitaliteit van Amsterdamse krachtwijken te vergroten. De HvA probeert zo een goede werk- en leerervaring voor studenten te verzorgen. Tegelijkertijd wil de hogeschool maatschappelijke betrokkenheid tonen door een aantoonbare bijdrage aan buurten te leveren.

BOOT Voeding groep

Atelier Stedelijke Vernieuwing zoekt naar integrale aanpak probleemgebieden

Het Atelier Stedelijke Vernieuwing (ASV) is één van de structurele onderdelen van de BOOT. Derde- en vierdejaars studenten runnen het atelier, dat onderzoek doet naar Stedelijke Vernieuwing. Ze worden daarbij gesteund door vakdocenten. Het ASV werkt voor opdrachtgevers uit de wijk en probeert bij te dragen aan een integrale aanpak van probleemgebieden. De focus ligt op woningkwaliteit, de fysieke omgeving, en de sociale en economische situatie.

Schoolwerkondersteuning aan 1200 kinderen per jaar

1200 basisschoolkinderen per jaar uit de groepen 3 t/m 6 maken gebruik van de Schoolwerkondersteuning (SWO). HvA-studenten begeleiden de kinderen buiten schooltijd in het oefenen van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. De schoolkinderen worden in kleine groepen naar niveau en leeftijd ingedeeld. Het SWO-traject duurt 1 tot 4 jaar en heeft een jaarlijkse wachtlijst van zo’n 80 kinderen.

BOOT Ruimte studenten1

Juridische, maatschappelijke en financiële spreekuren worden goed bezocht

Zo’n 50 buurtbewoners per week worden op de spreekuren geholpen met uiteenlopende zaken. Dienstdoende studenten stellen naar gelang hun studie-achtergrond juridische, maatschappelijke of financiële adviezen, brieven en bezwaarschriften voor bewoners op. Soms wordt er bemiddeld bij conflicten of worden er voorlichtingen gegeven over bijvoorbeeld schuldhulpverlening, belastingen en consumentenrechten. De studenten werken intensief samen met (expert)docenten en partnerorganisaties zoals advocatenkantoren, gemeentelijke afdelingen en de Voedselbank.

Conclusies

Meer informatie

De buurtwinkels zijn gevestigd in de Amsterdamse wijken De Baarsjes (West), de Indische Buurt (Oost), Plein 40-45 (Nieuw-West) en de EGK-buurt (Zuidoost). De HvA wil binnen 3 jaar nog 2 buurtwinkels openen. Raadpleeg voor meer informatie de website van het project BOOT. Aan het eind van het jaar academisch jaar verschijnt er een evaluatie en overzicht van alle behaalde resultaten.

Datum uitgave

07/03/2012

Documenttype

Onderzoek