Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Europese Unie zet subsidies in om (jeugd)werkloosheid te bestrijden

Inleiding

De werkloosheid in de eurozone heeft het hoogste niveau sinds 1998 bereikt. Vooral onder jongeren is werkloosheid een groot probleem; 21,3 procent van de jongeren onder de 25 jaar heeft geen werk. In totaal zijn 23 miljoen mensen in de Eurozone werkloos. Dat blijkt uit cijfers van het Europese bureau voor de statistiek. Op de EU-top van 30 januari 2012 werd besloten 82 miljard aan ongebruikte subsidies in te gaan zetten om de (jeugd)werkloosheid te bestrijden, de interne markt te versterken en het MKB te stimuleren.

Beschrijving

EU-lidstaten moeten nationale banenplannen uitwerken

In de verklaring staat dat lidstaten concrete maatregelen moeten opnemen in de nationale hervormingsprogramma’s. Enkele belangrijke voorgestelde doelen en maatregelen:

  • een beduidende stijging van het aantal plaatsen in leerlingstelsels en stages, in samenwerking met sociale partners en waar mogelijk geïntegreerd in onderwijsprogramma's;
  • nieuwe inspanningen om voortijdige schoolverlaters een opleiding te laten volgen;
  • grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit aanmoedigen;
  • opzetten van leerlingprojecten en ondersteuningsregelingen voor jonge starters en sociale ondernemers.

EU-verklaring voorziet in forse financiering van midden- en kleinbedrijf

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is volgens de verklaring de ruggengraat van de Europese economie. Daarom willen de EU-leiders onder andere de volgende maatregelen nemen:

  • steun van de Europese investeringsbank aan het MKB versterken;
  • betere toegang tot durfkapitaal in heel Europa;
  • verlichting van ongerechtvaardigde administratieve druk en regeldruk.

Subsidies zijn afkomstig uit bestaande potjes

De 82 miljard euro waarmee de maatregelen gefinancierd moeten worden komt uit bestaande potjes. 50 miljard euro is afkomstig uit de regionale ontwikkelingspotten, 22 miljard uit sociale fondsen en 10 miljard uit de zogeheten cohesiefondsen, die bedoeld zijn om sociale en economische achterstanden in de Eurozone weg te werken.

Conclusies

Nederland presteert beter dan meeste andere eurolanden

Nederland valt met 4,9 procent werkloosheid en 8,6 jeugdwerkloosheid onder de best presterende Eurolanden. Vooral in Zuid-Europa zijn de jeugdwerkloosheidscijfers hoog (Spanje 48,7 procent, Italië 31 procent, Frankrijk 23,8 procent). Landen met hogere werkloosheidscijfers krijgen voorrang bij de herstructurering van fondsen.

Datum uitgave

14/02/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage