Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Midden- en kleinbedrijf (MKB) is de belangrijkste Europese banenmotor

Inleiding

Het MKB creëerde tussen 2002 en 2010 gemiddeld 0,9 miljoen nieuwe banen in de EU per jaar. Dat is 85 procent van de totale werkgelegenheidsgroei. Sinds de crisis neemt de werkgelegenheid in het Europese MKB af. Innovatieve bedrijven, of bedrijven in meer innovatieve economieën, blijken minder last te hebben van afnemende werkgelegenheid. Dit zijn enkele van de bevindingen uit onderzoek van bureau Panteia/EIM, dat de Europese Commissie onlangs publiceerde.

Beschrijving

Groei werkgelegenheid in MKB hoger in Nederland

Werkgelegenheid in de EU groeide tussen 2002 en 2010 gemiddeld met 1,1 miljoen banen per jaar. 85 procent daarvan (935.000 banen) komt voor rekening van het MKB, waarbinnen de werkgelegenheid met 1,1 procent per jaar groeide. Met 1,9 procent lag het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage in Nederland bijna 1 procent hoger dan het EU-gemiddelde.

Kleinbedrijf heeft voor het meeste werkgelegenheidsgroei gezorgd

Het grootste deel van de werkgelegenheidsgroei komt voor rekening van het kleinbedrijf. Dat zijn bedrijven met een grootte tot 10 werknemers. Zij waren goed voor 58% van de groei van totale werkgelegenheid. Onder het middenbedrijf vallen bedrijven die tot 250 werknemers in dienst hebben. Alleen op het gebied van handel droegen grote bedrijven meer toe aan werkgelegenheid dan het MKB (2,3 procent tegenover 0,7 procent).

Crisis drukt op het MKB…

Ondernemingen in de gehele EU hebben te lijden onder de crisis. Met 2,4 procent per jaar daalt de werkgelegenheid in het MKB harder dan in het grootbedrijf (iets minder dan 1 procent). Andere negatieve effecten zijn een dalende vraag naar goederen en diensten, langere betalingstermijnen en een tekort aan werkkapitaal.

…maar heeft ook positieve effecten

Driekwart van de Europese ondernemingen geeft aan op zijn minst 1 positief gevolg van de crisis te hebben ondervonden. 10 procent van het MKB realiseerde een omzetverhoging. In Nederland was dat zelfs 14 procent. Werknemers blijken zich verder flexibeler op te stellen, inkoopprijzen zijn gedaald, en samenwerking met andere bedrijven is makkelijker geworden.

Innovatie dempt gevolgen van de crisis

Innovatieve bedrijven en bedrijven uit innovatieve economieën blijken minder last te hebben van een dalende werkgelegenheid en een dalende vraag. Het onderzoek geeft drie mogelijke verklaringen:

  • Productiekosten (en daardoor prijzen) nemen af waardoor vraag toeneemt
  • Productinnovaties genereren nieuwe vraag
  • Internationalisering als gevolg van innovatie verbetert bedrijfsresultaten


Denemarken, Duitsland, Finland en Zweden worden genoemd als de meest innovatieve economieën. Nederland mag zich tot de subtop rekenen.

Conclusies

MKB moet belangrijke bijdrage aan Europa 2020-doelen leveren

Het onderzoek is onderdeel van een EU-programma dat de implementatie van de Small Business Act (SBA) door EU-lidstaten monitort. De SBA is een Europese wet die in 2008 werd aangenomen om het Europese MKB te stimuleren. Het MKB wordt gezien als een belangrijk middel om de doelen van de Europa 2020-strategie te behalen.

Datum uitgave

30/01/2012

Publicatiegegevens

Bron: Panteia / EIM

Documenttype

Onderzoek

Bijlage