Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Rapport Commissie Westerlaken

Inleiding

Hoe kunnen mensen met een beperking blijvend meedoen op de arbeidsmarkt? Wat moeten we daarvoor veranderen in de manier waarop we werk organiseren?  Onlangs verscheen naar aanleiding van de kabinetsplannen voor de Sociale Werkvoorziening het rapport ‘Goed benut, goed bestuurd’ van de commissie Westerlaken. De commissie stelde 6 kernadviezen op over de toekomst en de transitie van de sociale werkvoorziening.

Beschrijving

1.       Maak onderscheid tussen ‘Werk in een reguliere omgeving’ en ‘Beschermd Werk’

De Sociale Werkvoorziening moet gesplitst worden. ’Werk in een reguliere omgeving’ is een gewone baan; mensen met een lage(re) productiviteit krijgen ’Beschermd Werk’.

 2.       Richt een detacheringsfaciliteit op

De commissie stelt voor een gespecialiseerde detacheringsfaciliteit op te richten. De faciliteit moet aangestuurd worden door gemeenten en uitgevoerd door een beperkt aantal regionale partijen. Werkgevers moeten zonder veel rompslomp en risico’s mensen aan kunnen nemen.

 3.       Bundel kennis en expertise

Gemeenten moeten het voortouw nemen om kennis en expertise van sociale werkvoorzieningen en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te bundelen. Dit moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardige voorziening ‘Beschermd Werk’ (eenvoudige werkzaamheden, geen productiedoelstellingen, wel arbeidstrots).

 4.       Goed bestuurd: verduidelijk de verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheidsverdeling moet duidelijker. Maak onderscheid tussen opdrachtgevers, uitvoering en toezicht van de sociale werkvoorziening.

 5.       Stel transitieteams in

Breng arbeidsvraag en -aanbod in kaart, stel transitieteams in, en verken sectorale afspraken. Een herstructurerings- en transitiefonds met voldoende middelen moet een overgang naar een nieuw systeem mogelijk maken.

 6.       Vernieuw op verantwoorde wijze

Meer efficiëntie, maatwerk en beheerste loonkostenontwikkeling moeten zorgen voor verantwoorde vernieuwing. De korting op Rijkssubsidie vergt veel van de sector, maar mag niet tot ongelukken leiden.

Conclusies

Door beperkte tijd alleen naar hoofdlijnen gekeken

De commissie is eind juni 2011 ingesteld om voorstellen te doen over de transitie en de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening. Vanwege de beperkte tijd is alleen naar de hoofdlijnen gekeken. De commissie zoekt een balans die uitgaat van de mogelijkheden van mensen, waarbij gemeenten arbeidsorganisaties aanspreken om meer te doen, en mensen stimuleren om goede keuzes te maken.

Datum uitgave

24/10/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage