Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Publicatie | Effectieve aanpak van risicojongeren

Inleiding

Ondanks de vele inspanningen van afgelopen jaren blijft de problematiek van oververtegenwoordiging van Marokkaanse en Antilliaanse jongeren in de criminaliteit manifest. De problemen blijken hardnekkig en complex. Een effectievere aanpak van overlast en criminaliteit kan worden bereikt door wetenschappelijke kennis en praktijkervaring met elkaar te verbinden.

Beschrijving

In 2010 is op initiatief van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met Nicis Institute de Training Kennisfundament ontwikkeld. Het Kennisfundament is bedoeld voor beleidsmakers en professionals die zich richten op jeugdcriminaliteit. In de publicatie ‘Effectieve aanpak van risiciojongeren’ zijn de belangrijkste bevindingen van de Trainingen Kennisfundament verzameld.

Conclusies

In de bijlage vindt u de hele publicatie.

Datum uitgave

16/09/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage