Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Taken brandweer van gemeente naar veiligheidsregio

Inleiding

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil een regionale brandweer. Dit betekent dat de taken van de brandweer door de veiligheidsregio’s zullen worden uitgevoerd. Hiermee komt er een einde aan de gemeentelijke brandweer. De invoering van een regionale brandweer moet er voor zorgen dat door samenwerking de brandweer zijn taken bij grote incidenten beter kan uitvoeren. De ministerraad heeft ingestemd met dit wetsvoorstel.

 

Beschrijving

Regionale brandweer onder leiding van veiligheidsregio’s
In een veiligheidsregio werken gemeenten samen op het gebied van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid. Het bestuur van een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het functioneren van de regionale brandweer. Hierdoor beschikt de brandweer over voldoende mensen en middelen bij grote incidenten en rampen. De regionale brandweer blust niet alleen branden, maar moet ook branden voorkomen door te adviseren over brandpreventie.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Het wetsvoorstel brengt ook met zich mee dat alle taken op het gebied van de fysieke veiligheid worden gebundeld in 1 organisatie onder de naam het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De volgende bestaande organisaties gaan op in het IFV:

  • Het Nederlands instituut fysieke veiligheid (Nifv)
  • Het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe)
  • De Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR)

Het IFV wordt bestuurd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Het instituut deelt onder meer informatie en expertise, beheert materieel en telecomvoorzieningen en houdt zich bezig met opleidingen.

Conclusies

Tijdstraject invoering wetsvoorstel regionalisering van de brandweer
Het gaat hier om voorgenomen beleid. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Het voorstel gaat voor advies naar de Raad van State. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Datum uitgave

15/04/2011

Documenttype

Nieuwsbericht