Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Preventief fouilleren wordt makkelijker

Inleiding

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) wil dat burgemeesters en politie meer mogelijkheden krijgen om preventief te fouilleren. Het ministerie heeft hiervoor een wetsvoorstel voor advies naar verschillende instanties gestuurd. In het regeerakkoord is aangekondigd om het preventief fouilleren ruimer toe te passen zodat u slagvaardiger tegen overlast en agressie kunt optreden.

Beschrijving

Meer mogelijkheden voor kortstondige fouilleeracties
Met het wetsvoorstel mogen burgemeesters bij een plotselinge gebeurtenis, zoals een vechtpartij of een dreigende confrontatie tussen voetbalhooligans, een fouilleergebied voor maximaal 12 uur aanwijzen. In zo’n gebied mag de politie preventief op wapens fouilleren. Voor deze kortstondige fouilleeractie is geen toestemming vooraf van de gemeenteraad nodig.

Mondeling bevel voldoende voor kortstondige fouilleeracties
Voor het aanwijzen van fouilleergebieden is een mondeling bevel, van zo nodig een hulpofficier van justitie, voldoende. Nu krijgen burgemeesters van hun gemeenteraad via een verordening de bevoegdheid om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen.

Aanwijzen van fouilleergebied op grond van noodverordening
Burgemeesters kunnen met het wetsvoorstel op grond van een noodverordening een gebied aanwijzen om preventief te fouilleren. Zolang de noodverordening geldt, kan de (hulp)officier van justitie toestemming geven voor één of meerdere fouilleeracties. Deze nieuwe bevoegdheid kan worden gebruikt bij ernstig oproer, bijvoorbeeld bij grootschalige rellen tijdens de jaarwisseling.

Uitbreiding fouilleermogelijkheden politie
De politie krijgt ook meer mogelijkheden om sneller preventief te kunnen fouilleren:

Agenten kunnen aangehouden personen die worden afgevoerd naar het politiebureau altijd fouilleren aan hun kleding, inclusief tassen en rugzakken. De agent zal zelf een inschatting moeten maken of dit nodig is.
Om de veiligheid in een politiecellencomplex beter te waarborgen, krijgt de politie dezelfde bevoegdheden als het personeel in penitentiaire inrichtingen.
Agenten krijgen de mogelijkheid om op straat een bekeuring te geven als ze wapens aantreffen.

Conclusies

Tijdstraject wetsvoorstel uitbreiding mogelijkheden preventief fouilleren
Het gaat hier om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel is voor advies naar verschillende instanties gestuurd. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Datum uitgave

15/04/2011

Documenttype

Nieuwsbericht