Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Snelrecht voor verdachten van geweld tegen personen met een publieke taak

Inleiding

Met een nieuw wetsvoorstel wil het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) geweld tegen personen met een publieke taak zoals de politie, brandweer en ambulancepersoneel beter bestraffen. Het voorstel ‘uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis’ maakt het mogelijk dat verdachten in afwachting van hun berechting via snelrecht worden vastgehouden.

Beschrijving

Verdachten sneller vast na geweldpleging
Het doel van het wetsvoorstel is het verruimen van de mogelijkheden voor de toepassing van voorlopige hechtenis om verdachten van geweld tegen personen met een publieke taak sneller te berechten. Het voorstel maakt het mogelijk verdachten in voorlopige hechtenis te nemen voor snelrecht, berechting binnen 17 dagen. Dit voorkomt dat de verdachte vrij komt voordat de snelrechtzitting heeft plaatsgevonden. Zo’n directe reactie (lik-op-stuk) geeft een signaal dat het gedrag onaanvaardbaar is.

Huidige situatie berechting geweld tegen personen met een publieke taak
In de huidige situatie moeten verdachten van geweld tegen mensen met een publieke taak voor de zitting in vrijheid worden gesteld tenzij supersnelrecht mogelijk is. Supersnelrecht is berechting binnen 3 dagen. Vaak is dit te kort om al het bewijsmateriaal te verzamelen. Met het nieuwe wetsvoorstel is er meer tijd om de bewijsvoering voor te bereiden, wat snellere berechting ten goede komt.

Tijdstraject wetsvoorstel uitbreiding gronden voor voorlopige hechtenis
Het gaat hier om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel is voor advies naar verschillende instanties gestuurd. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste en Tweede Kamer en publicatie in het Staatsblad.

Programma Veilige Publieke Taak (VPT)
Het kabinet wil agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak verminderen. Hiervoor is het Programma Veilige Publieke Taak (VPT) opgezet. Het doel van dit programma is een daling van 15 procent van het aantal voorvallen van agressie en geweld in 2011 ten opzichte van 2007.

Conclusies

Meer informatie over het wetsvoorstel en het programma VPT vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Datum uitgave

10/06/2011

Documenttype

Onderzoek