Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor Veiligheid 2009

Inleiding

De gemeente Deventer voert periodiek onderzoek uit naar de veiligheid in haar gemeente. Hiervoor is in 2009 de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor gebruikt (IVM). In 2007 is voor het laatst de monitor ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ opgesteld, gebaseerd op het Bewonersonderzoek Deventer 2007. Door deelname aan de IVM zijn er meer cijfers over veiligheid beschikbaar en is er een afzonderlijke Monitor Veiligheid opgesteld.

Beschrijving

In het onderzoek zijn de volgende onderwerpen in kaart gebracht:

·         Onveiligheidbeleving

·         Slachtofferschap en ondervonden delicten

·         Aangiftegedrag

·         Contacten tussen politie en burgers

·         Functioneren politie en gemeente

·         Preventiemaatregelen

·         Buurtproblemen

·         Gemeentelijk veiligheidsbeleid

Conclusies

·         In Deventer voelt 25% van de inwoners zich wel eens onveilig. In Nederland is dit 26%. Van de inwoners van Deventer voelt 19% zich wel eens onveilig in eigen buurt. In Nederland is dit 17%. Door bijna de helft van de inwoners die zich wel eens onveilig voelen, wordt ‘rondhangende jongeren’ genoemd als meest onveilige plek.

 

·         Van de inwoners van Deventer van 15 jaar of ouder is 30% het laatste jaar slachtoffer geweest van één of meer delicten. In Nederland was dit 27%. Uitgesplitst naar delict werd men het meest slachtoffer van vandalisme (18%, landelijk 14%).

 

·         Inwoners kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de politie om een melding te doen. In Deventer maken de meeste inwoners gebruik van het algemene nummer of gaan langs het politiebureau (30% elk). Landelijk gezien bellen minder mensen het algemene nummer en gaat men juist meer langs het politiebureau.

 

·         Van de inwoners in Deventer heeft 35% in het afgelopen jaar op een of andere manier contact gehad met de politie. Landelijk was dit 32%. Bijna zes op de tien inwoners zijn tevreden over het optreden van de politie in Deventer.

 

·         Van de Deventenaren is 43% tevreden of zeer tevreden over het optreden van de politie in de buurt. Het Nederlands gemiddelde is 41%. Daarnaast is 52% het eens met de stelling ‘men ziet de politie weinig’.

 

·         De meest gebruikte technopreventieve maatregel in het voorkomen van slachtofferschap van criminaliteit is het gebruik van buitenverlichting (82%). De meest gebruikte sociopreventieve maatregel is geen waardevolle spullen in de auto achterlaten (74%).

 

·         Het gemiddelde rapportcijfer voor beoordeling van de veiligheid van de woonomgeving voor Deventer en Nederland is in beide gevallen een 6,9.

 

·         Van de inwoners in Deventer ervaart 10% vaak problemen van groepen jongeren. Eveneens 10% vindt dat vermogensdelicten als beschadiging of vernieling vaak voorkomen in hun buurt. Op het gebied van verkeersoverlast ervaart een derde van de bewoners vaak parkeeroverlast.

 

·         Inwoners van Deventer beoordelen de gemeente op het gebied van veiligheidsbeleid gemiddeld met een 6,6. De bevolking ziet de aanpak van veelplegers als eerste prioriteit.

 

Datum uitgave

27/09/2009

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage