Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Nieuwe, gratis tool voor berekenen stedelijke veiligheid van ontwerp

Inleiding

Stedelijke veiligheid op het gebied van criminaliteit en terrorisme is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwikkelen van wijken, stadsdelen, bedrijventerreinen of OV-knooppunten. Sinds kort is er een instrument beschikbaar dat architecten, planologen en stedenbouwers hierbij ondersteunt. Architectenbureaus kunnen het instrument gratis gebruiken.

Beschrijving

Het toetsinstrument ‘stedelijke veiligheid’, ontwikkeld door TNO en Decisio, bestaat uit een analysetool en een online wiki:

  • De analysetool, ‘SecuRbAn’, voert aan de hand van een reeks vragen snel en efficiënt een risicoanalyse uit van het stedelijk ontwerp en geeft een overzicht van potentiële veiligheidsrisico’s. SecuRbAn biedt bovendien de mogelijkheid twee verschillende ontwerpen (van hetzelfde plan) met elkaar te vergelijken en brengt daarmee veiligheidsverschillen in kaart.
  • Online wiki ‘Urban Securipedia’ biedt informatie over en richtlijnen voor het omgaan met geïdentificeerde dreigingen en stedelijke veiligheidsaspecten.


Securipedia is online te raadplegen, SecuRbAn kun je downloaden. Hier is ook de handleiding te vinden voor het gebruik van de (Engelstalige) instrumenten. De analyse met SecuRbAn kost een ervaren gebruiker ruim dertig minuten. Het gebruik van de tools is gratis.

Onderzoek en innovatie
Samen met de TU Delft is de BNA medeopsteller van de kennis en innovatie agenda voor de gebouwde omgeving. De BNA maakt niet alleen bestaand onderzoek toegankelijk, via BNA Onderzoek voeren leden bovendien zelf onderzoek uit. De BNA onderstreept als brancheorganisatie het belang van innovatie voor de ontwikkeling van de branche. Daarom stimuleert de BNA zijn leden kennis te nemen van deze onderzoeksresultaten en gebruik te maken van dit toetsinstrument.

SecuRbAn en Urban Securipedia zijn (mede) ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO en economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio. Zij zijn onderdeel van het internationale consortium VITRUV dat werkt aan toetsinstrumenten voor stedelijke veiligheid in de bebouwde omgeving.

Bron: BNA, 9 januari 2014.

Datum uitgave

09/01/2014

Documenttype

Nieuwsbericht