Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Rapport 'Agressie en geweld; Weten wat helpt' geeft een overzicht van interventies voor risicogroepen

Inleiding

Voor een succesvolle preventie van geweldpleging door risicogroepen is het noodzakelijk inzicht te krijgen in welke interventies wel en welke niet werken. Het rapport ‘Agressie en geweld; Weten wat helpt’ van het Trimbos Instituut geeft u een overzicht van effectieve en niet-effectieve interventies voor risicogroepen van agressie en/of geweldpleging.

Beschrijving

Doel onderzoek naar interventies voor risicogroepen
Het doel van het onderzoek is:

 • een overzicht geven van het beschikbare aanbod van preventieve interventies voor risicogroepen in Nederland en in het buitenland;
 • het in kaart brengen van de omstandigheden die bijdragen aan de effecten van deze interventies;
 • inzicht bieden in de bruikbaarheid van effectieve en veelbelovende interventies.

Effectieve interventies voor risicogroepen
Het rapport laat 2 effectieve interventies zien:

 • Responding in Peaceful and Positive Ways (RIPP), een klassikaal programma voor kinderen op scholen in achterstandswijken. Het programma reikt kinderen attitudes en vaardigheden aan voor het niet-gewelddadig oplossen van conflicten.
 • Problem Oriented Policing, een programma gericht op wijken waar veel criminaliteit voorkomt. Een interventiepakket in wijken dat enerzijds de omgeving verbetert door bijvoorbeeld het aanbrengen van straatverlichting, en anderzijds inzet op ordehandhaving.


Veelbelovende interventies voor risicogroepen
Het rapport geeft een overzicht van een groot aantal veelbelovende interventies. Enkele interventies zijn:

 • Interventies ter preventie van agressie en geweld gericht op intensieve training van sociale en probleemoplossende vaardigheden op basis van cognitieve gedragstherapie. Voorbeelden van deze interventies zijn ‘Agressie Regulatie Training’, ‘Minder Boos en Opstandig’ en ‘Zelfcontrole’.
 • Interventies gericht op een combinatie van sociale vaardigheidstraining voor kinderen met gedragsproblemen en opvoedingsondersteuning voor de ouders. Interventies zoals het programma ‘POWER’ en ‘Minder Boos en Opstandig’.

Niet effectieve interventies voor risicogroepen
De interventies Drug Abuse Resistance Education (DARE) en Building Resiliency And Vocational Excellence (BRAVE) blijken niet effectief te zijn. Deze interventies zijn klassikale lessen gericht op weerbaarheid en goed burgerschap. Het Nederlandse schooladoptieprogramma ‘Doe effe normaal’ is vergelijkbaar met deze interventies.

Definitie van risicogroepen
Het rapport definieert risicogroepen als individuen en groepen van individuen die een verhoogd risico lopen op het plegen van agressie of geweld. Het onderzoek richt zich op de volgende risicogroepen:

 • kinderen waarbij op jonge leeftijd al een (antisociale) gedragsstoornis is vastgesteld;
 • kinderen of jongeren die opgroeien in een onveilige opvoedsituatie;
 • kinderen of jongeren die opgroeien in achterstandswijken of buurten waarin vaak sprake is van openlijke geweldpleging;
 • personen met een criminele of gewelddadige vriendengroep;
 • personen met overmatig gebruik van alcohol en/of andere verdovende middelen.

Conclusies

Meer informatie
Voor meer informatie over de interventies kunt u het rapport ‘Agressie en geweld; Weten wat helpt’ raadplegen.

Datum uitgave

17/06/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage