Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Veiligheidsbeleving Deventer 2019

Inleiding

De gemeente zet zich in voor Deventer als veilige plek om te wonen, werken en leven. Om te peilen hoe dit ervaren wordt door onze inwoners heeft Kennis en Verkenning een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving in Deventer.

Beschrijving

Het onderzoek omvat de algehele veiligheidsbeleving en spitst zich vervolgens toe op onderwerpen waar de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid de komende vier jaar mee bezig gaat. De onderwerpen drugs, digitale criminaliteit, ondermijning, onveilig gedrag en ervaren tegenstellingen passeren de revue.

Conclusies

Het blijkt dat Deventenaren zich doorgaans veilig voelen. Veiligheid betekent voor inwoners vooral dat men zich vrij kan bewegen, onbezorgd kan leven en dat men beschermd is. Hierbij hoort ook dat men geen angst heeft om over straat te gaan, op ieder tijdstip van de dag. De inzet van veiligheidsdiensten, zoals politie en team toezicht, wordt positief gewaardeerd. Inwoners hebben vaker een mening over ‘zichtbare (on)veiligheid’ zoals vervuiling/stankoverlast, het fout parkeren van auto’s en fietsen of veilig uitgaan. Het blijkt lastig in te schatten of er voldoende inzet is op zaken als fraude in de zorg, illegale prostitutie en digitale criminaliteit. Inwoners geven verder het volgende aan:

  • 1 op de 5 Deventenaren ervaart overlast of hinder als gevolg van drugs.  Ruim 70% van deze mensen geeft aan zich als gevolg hiervan ook onveilig te voelen;
  • Eenzelfde 20% geeft aan slachtoffer te zijn geweest of te maken gehad te hebben met digitale criminaliteit;
  • De helft van de Deventenaren geeft aan zich soms of vaak onveilig te voelen als gevolg van gedrag van anderen;
  • Op het gebied van ondermijning geven 1 op de 5 inwoners van Deventer aan dat ze vormen van ondermijning zijn tegen gekomen. Inwoners geven aan met name georganiseerde hennepteelt te zien (70%);
  • 20% van de Deventenaren ervaart dat in de eigen leefomgeving mensen op een negatieve manier tegenover elkaar komen te staan.

 

 

 

Datum uitgave

09/10/2019

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage