Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Burgerpeiling Coronavirus

Inleiding

Op verzoek van het corona actiecentrum van de gemeente Deventer is een peiling uitgevoerd waarin het sentiment rondom het coronavirus onder Deventenaren werd onderzocht. Hoe staat het met het welzijn van Deventenaren in coronatijd? Missen zij dingen? Speelt eenzaamheid een rol? En hebben zij vertrouwen in de informatievoorziening? Dit is een greep uit de onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de enquĂȘte.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding zijn om op onderdelen de corona-aanpak van de gemeente Deventer bij te sturen. Meer hierover weten? Kijk dan in de bijlage Corona sentimentenpeiling.

Beschrijving


Datum uitgave

12/04/2021

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage