Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Burgerpeiling discriminatie

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2013 aan de bewoners ook vragen over discriminatie gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In het bewonersonderzoek in 2013 waren ook vragen opgenomen over discriminatie.

Conclusies

  • 4% van de inwoners van Deventer heeft zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd gevoeld.
  • 39% van de gediscrimineerden denkt dat zij gediscrimineerd werden vanwege ras, afkomst of huidskleur, 25% denkt dat dit is gebeurd vanwege leeftijd en 24% denkt dat dit kwam door zijn of haar nationaliteit.
  • De discriminatie vond het vaakst plaats op straat, gevolgd door in contact met buren/buurtbewoners (respectievelijk 43% en 41%). Ook discriminatie bij het solliciteren (24%), bij commerciĆ«le dienstverlening (19%), op het werk (14%) en bij niet-commerciĆ«le dienstverlening (14%) worden door de gediscrimineerden genoemd.
  • 37% van de gediscrimineerden heeft de discriminatie gemeld.

Datum uitgave

28/07/2014

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage