Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Factsheet Participatie (Bewonersonderzoek 2015 gemeente Deventer)

Inleiding

Team Kennis en Verkenning voert tweejaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder de Deventer bevolking van 18 jaar en ouder, het Bewonersonderzoek Deventer. In dit onderzoek zijn in 2015 aan de bewoners ook weer vragen over participatie gesteld.

Beschrijving

Sinds 1996 wordt tweejaarlijks het Bewonersonderzoek Deventer gehouden. De basis van dit onderzoek is de vragenlijst die in het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw vanuit het Grotestedenbeleid is ontwikkeld om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te monitoren. In het bewonersonderzoek in 2015 waren ook weer vragen opgenomen over participatie.

Conclusies

  • 57% van de Deventenaren doet op de één of andere manier aan sport. Het aantal mensen dat sport is min of meer gelijk gebleven t.o.v. 2013. Van de mensen die sporten zijn er nu wel minder die maximaal één keer per maand sporten (5%) dan in 2013 (8%).
  • Het aantal mensen dat hobby’s / vrijetijdsactiviteiten heeft en de tijd die zij hieraan besteden is min of meer gelijk gebleven t.o.v. 2013. Ook beoefenen ze deze hobby’s even vaak alleen of met anderen als in 2013.
  • Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet (39%) en de tijd die zij hieraan besteden is min of meer gelijk gebleven t.o.v. 2013.
  • Het aantal mensen dat uitgaat (81%) is toegenomen sinds 2013 (77%). Ook gaan Deventenaren nu vaker uit: in 2013 ging 13% één keer per week uit en nu is dat 16%. Het aantal mensen dat maximaal één keer per maand uitgaat is afgenomen tot 50% (dit was 55% in 2013).

Datum uitgave

03/10/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage