Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Inzet van wijkverpleegkundigen komt in handen van gemeenten

Inleiding

De komende jaren stellen de ministeries van BZK en VWS structureel 10 miljoen euro beschikbaar voor projecten rond wijkverpleegkundigen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inzet van het geld voor wijkverpleegkundigen. Door gemeenten de regie te geven kunnen zij per stad, wijk of buurt maatwerk bieden.

Beschrijving

Wijkverpleegkundigen onmisbare schakel in de buurt

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zien wijkverpleegkundigen als onmisbare schakel in buurten en wijken. De afgelopen jaren zijn er via het ZonMw-programma ‘Zichtbare schakel: wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ in 50 gemeenten tussen de 300 en 350 wijkverpleegkundigen aan de slag gegaan. Door de positieve ervaringen van onder meer cliënten, thuiszorg, huisartsen en gemeenten is besloten om het project voort te zetten.

Wijkverpleegkundigen besparen jaarlijks 18 duizend euro

Per wijkverpleegkundige wordt per jaar bijna 18 duizend euro bespaard aan kosten bij verschillende zorginstellingen. Dit blijkt uit een rapport van BMC naar de maatschappelijke kosten en baten van wijkverpleegkundigen. 84 procent van die besparingen komt door het voorkomen van zorg door instellingen in de ‘tweede lijn’, zoals intramurale verpleging en verzorging of ziekenhuiszorg. Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 96 cliëntendossiers uit het ZonMw-programma.

Conclusies

Wijkverpleegkundigen moeten centralere rol krijgen in de zorg

Mede vanwege de conclusies van het BMC-rapport pleit minister Schippers van VWS voor een centralere rol van de wijkverpleegkundigen. Wijkverpleegkundigen moeten meer verantwoordelijkheid krijgen en kunnen doorverwijzen naar een arts of maatschappelijk werk. Vooralsnog mogen ze vaak alleen binnen de eigen organisatie doorverwijzen. Ook zouden ze meerdere verpleegkundige handelingen kunnen uitvoeren, waar patiënten nu meestal te maken hebben met verschillende hulpverleners.

Datum uitgave

08/06/2012

Publicatiegegevens

Bron: Rijksoverheid, NOS, BMC

Documenttype

Nieuwsbericht

Bijlage