Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Sportmonitor Deventer 2022

Inleiding

In het voorjaar van 2022 is aan inwoners van Deventer gevraagd hoe zij sporten en bewegen. Dat gaat over hoe vaak zij bewegen, welke sport ze doen, maar ook over hoe de sport georganiseerd is, op welke manier mensen met een (lichamelijke of andere) beperking sporten en wat de invloed is geweest van de coronaperiode.
Klik hier voor de Sportmonitor Deventer 2022

Beschrijving

Om zicht te krijgen op de beweeggewoonten van kinderen is aan de respondenten met schoolgaande kinderen gevraagd om ook over hen vragen te beantwoorden. Zo weten we nu meer over hoe vaak kinderen sporten en of zij al een zwemdiploma hebben. In totaal hebben 1017 respondenten meegedaan, en nemen we antwoorden over 172 kinderen mee.

Met deze monitor kan beleid worden ondersteund en kan bijgehouden worden wat voor ontwikkelingen er zijn op gebied van sport in Deventer.

Datum uitgave

04/11/2022

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek