Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Inzet op Maat factsheet

Inleiding

Het lokale beleid voor de uitvoering van de Participatiewet staat in het beleidskader ‘Inzet op maat’. Begin 2021 is gestart met de uitvoering van Inzet op maat; voor het merendeel nog ingeperkt door de coronamaatregelen. In de factsheet Inzet op Maat worden verschillende ontwikkelingen op dit gebied omschreven. De factsheet is een inhoudelijke verdieping van de Monitor Sociaal Domein.

Beschrijving

De onderwerpen die aan de orde komen zijn de ontwikkeling van het klantenbestand, de verdeling van de klantgroepen, de verdeling naar uitkeringsduur en leeftijd, de in- en uitstroom en informatie over handhaving. In de factsheet wordt gerapporteerd over gegevens die zijn bijgewerkt tot en met 31 juli 2022.

Datum uitgave

03/10/2022

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage