Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Community of Practice wijkenaanpak inspireert elkaar en stelt bewoner centraal

Inleiding

Al 2 jaar wisselen het Rijk en de steden in een Community of Practice (CoP) lessen uit over de wijkenaanpak. In de publicatie ‘Samen inspireren, leren en sturen’ worden lessen gedeeld over de vorm, inhoud en bevindingen van de CoP waarin dat gedaan wordt.

Beschrijving

Neem de tijd om sfeer te bouwen

Wat betreft het opzetten en onderhouden van een CoP is het belangrijk de tijd te nemen om een goede sfeer op te bouwen. De bijeenkomsten vinden meestal ’s avonds plaats na de reguliere overleggen tussen de projectleiders van de gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vaak zit er een overnachting aan vast, waardoor een ontspannen sfeer ontstaat waarin deelnemers elkaar echt inspireren.

Projecten niet uitrollen, maar doorontwikkelen

Inhoudelijk is het van belang te beseffen dat successen uit de ene stad niet 1 op 1 in de andere toepasbaar zijn. Het gaat er niet om projecten uit te rollen. Het doel is om bewezen methodieken en principes in de eigen situatie toe te passen en door te ontwikkelen.

Conclusies

Bewoner moet de kans krijgen het zelf te doen

De deelnemers zijn het erover eens dat de bewoner zoveel mogelijk centraal moet staan. Professionals moeten vanuit het belang van de bewoner denken en de bewoner als gelijkwaardige partner zien. Daar hoort bij dat instanties ook zaken los moeten durven laten als ze zien dat bewoners zelf initiatief nemen.

 

Bron: Nicis

Datum uitgave

15/07/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage