Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Crowdsourcing werkt in de Wijk

Inleiding

Een aantal woningcorporaties en Platform31 hebben een kennismachine ontwikkeld die de wijkaanpak verbetert door crowdsourcing. Wat Werkt in de Wijk maakt de wijkgerichte aanpak van professionals effectiever en efficiënter.

Beschrijving

In de afgelopen jaren is er veel gepraat of de wijkgerichte aanpak zin heeft. Professionals daarentegen zien dagelijks dat ze een maatschappelijke meerwaarde hebben. Daarom is het belangrijk te bouwen aan een steviger vakmanschap, waarin werkzame bestanddelen van wijkprojecten gedeeld, getoetst, bekritiseerd en toegepast worden. Wat Werkt in de Wijk is een instrument dat professionals en organisaties helpt een zelfkritische blik te ontwikkelen en meewerkt aan een steviger bewezen aanpak in de wijken.

Slim zelf het wiel uitvinden

Of het nu gaat om projecten rond burgerparticipatie, sociaal beheer, wijkveiligheid, achter-de-voordeur, klushuizen of tuinprojecten; gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnspartijen doen ze niet om van de straat te blijven. Ze zetten deze interventies in om maatschappelijk rendement te behalen, al dan niet in combinatie met financieel rendement.

Wat werkt wel en wat werkt niet?

Ook al zijn deze partijen al decennia actief in wijken, er is nog maar weinig bekend over wat wel of niet werkt. Er is wetenschappelijke kennis beschikbaar, maar wijkprofessionals gebruiken deze nauwelijks. Professionals vinden graag zelf het wiel uit en dat is ook een belangrijke succesfactor voor hun projecten. Om de lokale maat te vinden en om eigenaarschap te ontwikkelen is het belangrijk om een aanpak niet uit te rollen maar lokaal op te bouwen.

Maar dat kan slimmer! Als wijkprofessionals meer bewezen effectieve mechanismen in hun eigen interventies inbouwen, wordt de aanpak steviger en duurzamer. Om dit te doen is Wat Werkt in de Wijk in het leven geroepen.

Kennis verzamelen, verrijken en delen

Professionals kunnen met Wat Werkt in de Wijk hun kennis over wijkprojecten verzamelen, verrijken en delen. Het technische hart is een webapplicatie met bijzondere aandacht voor effectiviteit. Wijkprofessionals én wetenschappers kunnen met een zogenoemde wizard in acht stappen hun eigen projecten beschrijven en koppelen aan rapporten, zoals een projectplan, effectenarena of een meetblad.

Binnenkort kunnen doelstellingen van projecten ook in de tijd gevolgd worden met een online monitormodule. Deze module wordt deze zomer gebouwd. WWidW draagt in de monitor handige indicatoren aan waarmee professionals zelf zowel het directe resultaat (output) als het maatschappelijke rendement (outcome) van de interventie kunnen volgen.

De beschrijvingen van praktijkvoorbeelden worden door wetenschappers geanalyseerd en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. Deze expertanalyses krijgen ter inspiratie een plek in de kennisbank van Wat Werkt in de Wijk.

“Dit gaat ons helpen”

Woningcorporatie Tiwos in Tilburg is een van de actieve partners in het netwerk van Wat Werkt in de Wijk. Tiwos gaat alle projecten binnen hun leefbaarheidbudget voor de begroting van 2014 via de methode van Wat werkt in de Wijk vastleggen. Beleidsadviseur Rian Peeters: “Dit gaat ons helpen keuzes te maken. Het geeft een beeld over de effectiviteit van onze projecten. Sinds enige tijd maken we systematisch projectevaluaties. Wat daarbij opvalt, is dat de doelstellingen van de projecten vaak niet helder zijn beschreven. De webapplicatie van WWidW helpt ons om systematisch vast te leggen welke effecten worden beoogd, hoe de activiteiten van het project daaraan bijdragen en hoe we de voortgang kunnen meten. Hierdoor worden de projecten beter en het gaat ons helpen in de verantwoording naar onze huurders en samenwerkingspartijen in de wijken.”

Meebouwen

Op dit moment bouwen diverse organisaties en honderden professionals al mee. Door veel lokale projecten systematisch te beschrijven, te monitoren en te koppelen aan bestaande wetenschappelijke kennis, kunnen we veel leren over wat telkens weer goed werkt en niet werkt. Dit keer moet de praktijk het niet alleen aan de wetenschap overlaten, ze moet meer van binnenuit leren wat werkt.

Theoretische exercities

Dat wijk en wetenschap de handen nog niet ineen hebben geslagen, bleek maar weer na het verschijnen van het boek ‘Schoon, heel en werkzaam’ van Vasco Lub in mei van dit jaar. Wijkprofessionals reageerden allergisch op de bevindingen van Lub. Kort gezegd stelt Lub in zijn studie dat er nauwelijks wetenschappelijke fundering te vinden is voor de aannames die professionals hebben over hoe wijkinterventies werken.

Afgezien van de eenzijdige berichtgeving in de media over dit boek (‘Wijkprojecten werken niet’), komt de allergie ook voort uit de kromme redenering die veel wetenschappers volgen, namelijk: ‘absence of evidence, is evidence of absence’. Oftewel: als wij, de wetenschap, geen bewijs kunnen vinden of een project werkt in de wijk, dan zal het wel niet werken’.

Voor de praktijk is het zuur te weten dat bevindingen van de meeste studies niet of nauwelijks gebaseerd zijn op resultaten uit daadwerkelijk uitgevoerde projecten. Het zijn veelal theoretische exercities. Of er worden conclusies getrokken uit een zeer beperkte dataset.

Conclusies

Wat Werkt in de Wijk hoopt praktijk, beleid en wetenschap met dit initiatief dichter tot elkaar te brengen en hiermee de aanpak in wijken verder te professionaliseren. Maar dat kan alleen als partijen bereid zijn hun praktijkervaringen te delen en hun bronbestanden openbaar te maken. Doet u mee?

www.watwerktindewijk.nl

Schoon, heel en werkzaam, door Vasco Lub

Datum uitgave

25/07/2013

Documenttype

Nieuwsbericht