Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Fietsparkeeronderzoek Binnenstad

Inleiding

Het stimuleren van fietsgebruik staat hoog op de politieke agenda. Fietsen is gezond, het is milieuvriendelijk, en neemt weinig ruimte in op de weg en in de stad. Daarom is het nodig om inwoners te verleiden om met de fiets naar de Binnenstad van Deventer te komen (Programma Fiets 2021-2025). Hierbij is het belangrijk dat bezoekers van de Binnenstad hun fiets goed kunnen stallen.
Om de toekomst van fietsparkeren in de Binnenstad verder richting te geven, hebben inwoners van Deventer een vragenlijst ingevuld. Daarin konden ze hun enthousiasme kwijt - maar ook hun hart luchten - over huidige fietsparkeervoorzieningen in de Binnenstad. Ook konden ze vragen beantwoorden over handhaving en cameratoezicht. Het doel? De gemeente aan het werk zetten om fietsparkeervoorzieningen in de Binnenstad te verbeteren.
Het fietsparkeeronderzoek werd uitgevoerd in het najaar van 2022

Beschrijving

Ga naar het fietsparkeeronderzoek (arcgis.com)

Datum uitgave

20/12/2022

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek