Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Sociaal economische positie buurten 2008

Inleiding

Als het met de buurtbewoners goed gaat, gaat het ook goed met de buurt. In de wijkaanpak begint het besef post te vatten dat alleen fysieke interventies niet werken, er zijn ook interventies op sociaal en economisch gebied nodig. Deze verschillende interventies dienen op elkaar afgestemd te worden en elkaar te versterken.

In Overijssel zijn twee ‘Vogelaarwijken’ geselecteerd. Naar verwachting van de Overijsselse steden zijn er méér buurten die in aanmerking komen voor extra beleidsaandacht met name voor wat betreft de sociaal-economische pijler. Maar om welke buurten gaat het en van welke aard zijn de problemen die daar spelen? Daarvoor is een analyse nodig van de sociaal-economische positie van buurten. De analyse heeft tot doel de buurten op te sporen die extra beleidsaandacht nodig hebben.

Beschrijving

In deze rapportage voor de gemeente Deventer wordt ingegaan op de verschillende thema’s en de daarbij gehanteerde indicatoren. Vervolgens wordt ingegaan op de buurten die bij de positiebepaling zijn meegenomen. Daarna volgt een uitleg over en de presentatie van de rangordening van de buurten. Tot slot wordt deze rangordening c.q. de positie van de buurten gepresenteerd.

Datum uitgave

29/09/2008

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage