Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Voortgangsrapportage wijkenaanpak geeft gemengd beeld

Inleiding

Ongeveer de helft van de 40 aandachtswijken in Nederland ontwikkelt zich positief, terwijl in een derde van de gevallen een negatieve ontwikkeling te zien is. Dat staat in de tweede Outcomemonitor van het CBS, een voortgangsrapportage van de wijkenaanpak. Vooral op het gebied van leefbaarheid, integratie en gezondheid zijn de ontwikkelingen positief.

Beschrijving

Rijk ondersteunt nog 39 aandachtswijken
De Outcomemonitor Wijkenaanpak is een tweejaarlijkse tussentijdse rapportage over de effecten van het Actieplan Krachtwijken in de 40 aandachtswijken die daarin benoemd zijn. Hoewel het beeld per thema en per wijk sterk verschilt, zijn volgens de onderzoekers positieve tendensen waarneembaar. De wijk Kruiskamp in Amersfoort is een voorbeeld van een wijk die het goed doet. Deze wijk wordt niet langer beschouwd als aandachtswijk. Het Rijk blijft de overige 39 wijken in ieder geval de komende 3 jaar extra ondersteunen.

Conclusies

Leefbaarheid, integratie en gezondheid gaan de goede kant op
De meeste aandachtswijken hebben de afgelopen jaren op het thema Wonen en Leefbaarheid vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd verbeterde deze ook in de steden als geheel, waardoor aandachtswijken hun achterstand nauwelijks zijn ingelopen. Ook op het thema Integratie neemt het CBS positieve tendensen waar. De achterstand van niet-westerse allochtonen met een werkloosheidsuitkering op autochtonen neemt in de aandachtswijken zelfs sneller af dan daarbuiten. Ook het thema Gezondheid ontwikkelt zich in meer dan de helft van de wijken positief.

Werk, inkomens en schulden grootste probleemgebieden
Op de thema’s Werken en Inkomens en Schulden gaat in de aandachtswijken het minder goed. In meer dan de helft van de wijken nam het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering toe ten opzichte van het stedelijk gemiddelde. Het CBS wijst erop dat deze ontwikkeling mede veroorzaakt wordt door de economische crisis. De financiële kwetsbaarheid van bewoners in aandachtswijken blijkt ook uit hun schuldenproblematiek. Zo kennen de wijken een hoog aandeel wanbetalers van de zorgverzekering en mensen in schuldsaneringstrajecten. Op de overige van de 7 onderzochte thema’s, Leren en Veiligheid, is het beeld meer gemengd.

Datum uitgave

24/10/2012

Documenttype

Onderzoek