Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

0-meting hondenbeleid 2007

Inleiding

Op 5 juni 2007 is gestart met de introductie van het nieuwe hondenpoepbeleid richting de

inwoners van Deventer. In de week voor 5 juni heeft een nulmeting plaatsgevonden. Daarin is ondermeer gevraagd of men al bekend is met het nieuwe beleid, zo ja in welke mate en of men wel eens overlast heeft ondervonden van hondenpoep. Daarnaast is de inwoners een aantal stellingen voorgelegd waarvan zij konden aangegeven of zij het daar mee eens zijn of niet.

Datum uitgave

13/06/2007

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage