Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Handreiking Stedelijke Herprogrammering Woningbouw

Inleiding

Een waardevolle koffer met instrumenten. Zo karakteriseren de wethouders Arbouw (Breda) en Bron (Hengelo) de handreiking Stedelijke Herprogrammering Woningbouw. Het centrale vraagstuk van de handreiking is hoe alleen nog te bouwen wat steden echt nodig hebben. Afgenomen inkomsten en toegenomen taken leiden ertoe dat steden proactief op moeten treden, creativiteit moeten tonen, en keuzes moeten durven maken. Een afwachtende houding kan ten koste van de kwaliteit van de ruimtelijke ordening gaan. De handreiking biedt stakeholders een mix van oude en nieuwe basisingrediƫnten voor versterking van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Het aanpakken van de overprogrammering en noodlijdende grondbedrijven is de eerste en belangrijkste stap om ruimtelijke ordening weer op de rit te krijgen.

Beschrijving

Probleemschets

Als gevolg van de economische recessie is een algehele crisis in de ruimtelijke ordening ontstaan. Er is sprake van:

-       vraaguitval en stagnatie op de woningmarkt als gevolg van de economische crisis
-       een structurele dip in de vraag naar woningen als gevolg van overprogrammering
-       aanzienlijke verliezen op gemeentebegrotingen als gevolg van niet-ontwikkelde aangeschafte grond;
-       het einde van traditionele planvorming door het opdrogen van overheidsmiddelen en structureel voorzichtige projectontwikkelaars en corporaties.

Richtingwijzers voor de steden

Stilstand is ondanks de crisis geen optie. Er is een fundamentele herijking van beleid nodig. Hoofdstuksgewijs zijn daartoe nieuwe rollen, taken, instrumenten en uitdagingen uiteengezet. De steden moeten volgens de handreiking:

-       met visie en realisme herprioriteren;
-       rollen en posities van stakeholders herdefiniĆ«ren;
-       financieringscontracties heroverwegen;
-       de regie op kwaliteit en planontwikkeling herpakken;
-       met kennis, flexibiliteit en innovativiteit herprogrammeren.

De eerste twee richtingwijzers zijn daarbij cruciaal, en moeten zo snel mogelijk doorgang vinden. Pas daarna kunnen de andere handreikingen gebiedsontwikkeling en herprogrammering verdere impulsen geven.

Conclusies

Aanbevelingen op de korte en de lange termijn

De handreiking besluit met een elftal aanbevelingen voor tijdens en na de huidige transitiefase. De aanbevelingen moeten leiden tot een kansrijke herprogrammering van de woningbouw. Steden moeten zich met binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen versterken, kwaliteit toevoegen, op eigen wijze bijzonder blijven en aansluiten bij de veelzijdige en hoger wordende wensen van de woonconsumenten.

Datum uitgave

07/10/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage