Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitor leefbaarheid 2011

Inleiding

De Gemeente Deventer voert regelmatig een bewonersonderzoek uit naar onder andere de leefbaarheid in de gemeente. Eind 2011 en begin 2012 heeft dit voor de negende keer plaatsgevonden. In deze rapportage worden de resultaten hiervan gepresenteerd. Het doel van dit onderzoek is een overzicht te geven van de leefbaarheid in de gemeente Deventer in 2011 en van de ontwikkeling daarin sinds 2004.

Beschrijving

  • In het onderzoek is gevraagd naar ervaringen en meningen van de bewoners over de eigen buurt. Naast de gemiddelde resultaten voor heel Deventer, worden de resultaten voor 14 onderliggende gebieden gepresenteerd.
  • In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de tevredenheid van bewoners over negen voorzieningen in de buurt. Voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en onderhoud van wegen worden beoordeeld door de inwoners van Deventer.
  • In hoofdstuk 3 wordt de fysieke kwaliteit en de sociale kwaliteit van de woonomgeving beschreven. Er wordt ingegaan op de mate van verloedering, sociale cohesie en overlast in de buurt. Ook wordt er een rapportcijfer gegeven voor de leefbaarheid.
  • De beleving van de woonomgeving door de bewoners komt aan de orde in hoofdstuk 4. Hieronder wordt verstaan het medeverantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen buurt, de mate van gehechtheid aan de buurt en het trots zijn op de eigen buurt. Ook wordt een rapportcijfer gegeven voor de waardering voor de woonomgeving. Hoofdstuk 4 wordt afgesloten met een oordeel over veranderingen in de eigen buurt het afgelopen jaar en het komend jaar.
  • In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten van de leefbaarheidsaspecten per gebied overzichtelijk samengevat.
  • Tot slot worden in hoofdstuk 6 de uitkomsten, waar mogelijk, vergeleken met de uitkomsten van 2004, 2007 en 2009.

Conclusies

  • De mate van verloedering, is opgebouwd uit vier indicatoren en uitgedrukt in één kengetal. Dit kengetal ligt op een schaal van 0 (bijna nooit voorkomend) tot 10 (veel voorkomend). Het gemiddelde kengetal voor verloedering is 3,8. Diepenveen scoort met een 1,8 het hoogst en Colmschate-noord met een 5,7 het laagst.
  • Het gemiddelde kengetal voor sociale cohesie voor Deventer is 6,1. De Hoven en de buitengebieden Diepenveen en Bathmen scoren het hoogst (rond de 7,4) en Voorstad-oost en Colmschate-noord het laagst (rond de 5,3).

Datum uitgave

13/04/2012

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage