Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Monitoring Openbare Ruimte 2006-2010

Inleiding

Het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Deventer is erop gericht om de functionele en de technische kwaliteit in stand te houden. Dit is te bereiken door een adequaat beheer van de openbare ruimte. Daarvoor moet bekend zijn aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen.

Beschrijving

Om het kwaliteitsniveau te kunnen meten zijn er verspreid over de gemeente 223 meetpunten vastgelegd en in kaart gebracht in een zogenaamde schouwpuntenkaart. Het schouwen van de openbare ruimte wordt twee maal per jaar uitgevoerd door medewerkers van de eenheid Ruimte & Samenleving.

Na het schouwen van de locaties (de 223 meetpunten) wordt de verzamelde informatie opgeslagen in een centrale database. Jaarlijks wordt er twee maal in dezelfde periode geschouwd, namelijk in de maand mei en in de maand september. De resultaten van het schouwen worden telkens ver- en bewerkt en in grafieken, tabellen en tijdsreeksen gepresenteerd.

De resultaten van de periode 2006-2010 zijn in dit rapport opgenomen.

Datum uitgave

31/10/2010

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek