Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Stedelijke vernieuwing na 2014: niet de stad maken, maar de stad zijn

Inleiding

Wanneer de subsidies voor stedelijke vernieuwing na 2014 stoppen moet er meer ruimte komen voor initiatieven vanuit de markt en vanuit burgers. Dat is de belangrijkste conclusie van een denktank onder leiding van KEI en Nicis Institute over de toekomst van stedelijke vernieuwing. Wel blijft het volgens de denktank noodzakelijk te blijven investeren in stedelijke vernieuwing, ook door overheden.

Beschrijving

Niet de stad maken, maar de stad zijn

Volgens het essay waarin de denktank zijn adviezen heeft gebundeld moet de manier van vernieuwen stevig veranderen. In plaats van grote herstructureringsprogramma’s waarin gemeenten hele wijken integraal aanpakken, moeten ze een strategie ontwikkelen waarin verschillende initiatiefnemers de ruimte krijgen voorstellen te realiseren. Deze stedelijke vernieuwing op uitnodiging kan nieuwe werkwijzen opleveren. De schrijvers van het essay noemen dit ‘de stad zijn’ in plaats van ‘de stad maken’.

Economische en demografische ontwikkelingen eisen flexibiliteit

Lange tijd was stedelijke vernieuwing een kwestie van stevig plannen en sturen. Door de groei die Nederland na de Tweede Wereldoorlog doormaakte en de ondersteuning van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), konden overheden flink investeren in steden. Inmiddels is er minder geld en houdt het ISV na 2014 op te bestaan. Ook is er binnen regio’s steeds vaker afwisselend sprake van groei, stabilisatie en krimp. Volgend de denktank vragen deze ontwikkelingen om meer flexibiliteit en eigen initiatief.

Conclusies

KEI en Nicis schreven essay over toekomst stedelijke vernieuwing na 2014

Na 2014 zullen alle subsidies voor stedelijke vernieuwing stoppen en houdt het ISV op te bestaan. Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) heeft een denktank onder leiding van KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing en Nicis Institute zich gebogen over de toekomst van de stedelijke vernieuwing. KEI en Nicis hebben de conclusies gebundeld in het essay 'Stedelijke Vernieuwing op uitnodiging' en het achterliggende rapport 'Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014’.

Datum uitgave

11/04/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage