Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Waardering openbare ruimte 2009-2015

Inleiding

De gemeente Deventer peilt om het jaar onder haar bewoners de waardering voor de technische staat en het onderhoud van de openbare ruimte. De resultaten daarvan treft u aan in deze rapportage. De rapportage biedt een overzicht van de resultaten vanaf 2009. Het is de laatste keer dat op deze wijze wordt gerapporteerd, omdat de gemeente is overgegaan op een andere systematiek van schouwen. Het onderzoek naar en de rapportage over de waardering van inwoners zal hierop worden aangepast.

Beschrijving

In de rapportage kunt u lezen in hoeverre bewoners de openbare ruimte in hun buurt ‘schoon’ vinden en hoe zij de status beoordelen van het groen, de verharding, de verlichting, de bewegwijzering en het straatmeubilair in hun buurt. In totaal levert dit 49 beoordeelde indicatoren op.

Conclusies

Uit de resultaten trekken we de conclusie dat er zeven indicatoren zijn die opvallen. Deze indicatoren scoren het meest negatief bij de laatste peiling in 2015 of zijn meer dan tien procentpunten verslechterd ten opzichte van de vorige peiling in 2013.

Rommel naast of onder afvalbak        56% komt (zeer) vaak voor

Afvalbakken vaak vol                          55% komt (zeer) vaak voor

Hoeveelheid afvalbakken                   51% is (zeer) slecht

Hondenpoep groenzone                     46% komt (heel) veel voor

Onkruid groenzone                             45% komt (heel) veel voor

Onkruid openbare weg                       45% komt (heel veel) voor

Onkruid boomspiegel                          42% komt (heel) veel voor

Datum uitgave

27/07/2016

Publicatiegegevens

Gemeente Deventer
Team Kennis & Verkenning
Tel. 14 0570
E-mail: kenv@deventer.nl

Documenttype

Onderzoek

Bijlage