Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Doorbraak nodig rond energiebesparing in woningen

Inleiding

Klimaatstraatfeesten, energieboxen, modelhuizen: het zijn voorbeelden van projecten in steden die als doel hebben energiebesparing in bestaande woningen te bereiken. Toch zijn deze initiatieven niet voldoende. Onder voorzitterschap van Mirjam de Rijk, wethouder in Utrecht, formuleerde het ‘Nicis Adviescollege Duurzame stedelijke ontwikkeling’ aanbevelingen aan (collega) stadsbestuurders en het Rijk om te komen tot een doorbraak in energiebesparing in bestaande woningen.

 

Beschrijving

Aanbevelingen Nicis Adviescollege
Het Adviescollege beveelt de steden onder meer aan niet weer wat nieuws te verzinnen, maar aan de slag te gaan met die (elementen van) projecten en initiatieven die werken in andere steden. Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden; er zijn veel goede projecten, met name op het gebied van informatievoorziening en het creëren van bewustwording, stelt het College. Het voorstel is de focus te verleggen naar het bevorderen van actiebereidheid, het mogelijk maken van nieuwe financiële arrangementen en het stimuleren van de ontwikkeling van een totaalaanbod.

300- tot 500-duizend woningen per jaar aanpassen: een enorme opgave
Er zijn in Europa afspraken gemaakt over het besparen van energie. Voor Nederland betekent dit een reductie van 20 procent in 2020 ten opzichte van 2005. Als steden zich aan die afspraak willen houden, moeten zij het energieverbruik van woningen drastisch terugdringen. Er moeten in Nederland 300- tot 500-duizend woningen per jaar worden aangepast om de doelstelling te behalen; dat is een enorme opgave. Bestuurders in steden hebben daarbij een belangrijke rol. Maar zij kunnen dat niet alleen. Zonder goede randvoorwaarden van de Rijksoverheid kunnen bestuurders uit de steden op dit gebied niet de impact behalen die zij beogen.

Conclusies

Kabinet wil ‘Green deal’ met de samenleving
Momenteel krijgt energiebesparing weinig prioriteit in het energiebeleid. Dit terwijl het kabinet in het regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid (2010) aangeeft dat het een ’Green Deal‘ met de samenleving beoogt, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing. In het regeerakkoord staat echter nog geen uitwerking van deze Green Deal. Het zal nog enige tijd duren voor die concreet invulling krijgt. Dat heeft het Nicis Adviescollege opgevat als kans om met het advies vanuit de steden en Nicis Institute input te leveren voor de nadere uitwerking van de Green Deal, in het bijzonder voor energiebesparing in bestaande woningen.
 
Bron:
Nicis Institute

Datum uitgave

27/05/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage