Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

PBL: Omgevingswet versnelt gebiedsontwikkeling slechts beperkt

Inleiding

Het kabinetsbeleid dat zich richt op vereenvoudiging van het omgevingsrecht zal de procedures in gebiedsontwikkeling niet veel korter maken. Dat schrijft het PBL in het op 28 oktober verschenen rapport ‘Omgevingsrecht en het proces van gebiedsontwikkeling’. Volgens het PBL komt dit omdat niet de complexiteit, maar vooral de restrictiviteit leidt tot de langdurige procedures.

Beschrijving

Vooral informele fase is tijdrovend

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schrijft dat het omgevingsrecht maar 1 factor is in de tijdrovende procedure van gebiedsontwikkeling. Het is niet de formele procedure, maar vooral de informele voorbereiding daarvan die veel tijd kost. Tijdens de formele procedure moeten weliswaar veel onderzoeken worden gedaan, maar die lopen vaak parallel. Voordat het zover is moeten ontwerp, programma, grondexploitatie en draagvlak, binnen de juridische randvoorwaarden van het omgevingsrecht, op elkaar worden afgesteld. Het rapport noemt dat een complexe puzzel.

Geef meer ruimte om lokale afweging te maken

Het kabinetsbeleid om het juridische kader te vereenvoudigen helpt daarbij wel, maar volgens het PBL is er binnen het huidige stelsel ook veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor meer flexibiliteit in plannen of kleinschaliger ontwerpen. Het rapport roept op om universeel geldende normen los te laten, zodat er meer ruimte ontstaat om plannen binnen een lokale context af te wegen.

Conclusies

Kabinet werkt aan vereenvoudiging van wetgeving

Het kabinet werkt momenteel onder de noemer ‘Eenvoudig beter’ aan een herziening van het omgevingsrecht. Verschillende bestaande wetten worden samengevoegd tot een nieuwe Omgevingswet. Dit moet onder meer leiden tot snellere besluitvorming in gebiedsontwikkeling.

Datum uitgave

02/11/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage