Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

URBACT HOPUS project

Inleiding

In de afgelopen jaren hebben veel Europese gemeenten flink moeten bezuinigen om de economische crisis het hoofd te bieden. Deze bezuinigingen hebben hier en daar geleid tot problemen. Volgens het URBACT HOPUS project is er in sommige Europese steden sprake van een toenemende mate van verval. Vanwege gemeentelijke besparingen krijgen gebieden buiten het stadscentrum tegenwoordig vaak minder aandacht. Gebouwen raken verwaarloosd en panden komen leeg te staan, waardoor hun (leef)kwaliteit afneemt. De partners binnen het HOPUS project onderzochten wat gemeenten kunnen doen om dit probleem tegen te gaan. Ze kwamen tot de conclusie dat goed woningontwerp van essentieel belang is.

Beschrijving

Het gebruik van ontwerpcodes
Het URBACT HOPUS project (Housing for Europe: Strategies for Quality in Urban Space, Excellence in Design, Performance in Building ) heeft zich gedurende haar looptijd voornamelijk beziggehouden met onderzoek naar innovatieve manieren waarop stedelijk verval kan worden tegengegaan. Het project richtte zich hierbij voornamelijk op hoe een goed woningontwerp kan bijdragen aan een betere stad en vice versa. Door middel van ontwerpadvies en ontwerpcodes kunnen steden de kwaliteit van bouwprojecten bijvoorbeeld beter sturen. Het is en blijft moeilijk om generieke ontwerpcodes te formuleren voor steden die allemaal  van elkaar verschillen, met elk hun eigen historische, politieke en bestuursmatig context.

Onderzoeksinstituut OTB: Nederlandse partner binnen HOPUS
Onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft was de Nederlandse partner binnen het HOPUS project van URBACT. Het instituut was met name geïnteresseerd in de rol van de lokale overheid bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en huisvesting. Het onderzoek dat OTB voor het HOPUS project heeft uitgevoerd kwam overeen met deze focus.  Door te kijken naar praktijkvoorbeelden in Heerlen, Almere en Amsterdam heeft het instituut onderzocht hoe en door welke beleidsinstrumenten Nederlandse gemeenten energiezuinige nieuwe woningen kunnen plannen en realiseren.

Conclusies

Lokale overheden en stedelijke kwaliteit
Het HOPUS project biedt verschillende  lessen voor steden.  Het eindrapport geeft vele internationale voorbeelden van manieren waarop lokale overheden de kwaliteit van de stedelijke omgeving en nieuwe woningprojecten kunnen waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van ontwerpcodes. Het rapport biedt een brede analyse van praktijkvoorbeelden op het gebied van het verbeteren van de kwaliteit van woningen. Het geeft een overzicht van voorbeelden uit verschillende landen, namelijk Nederland, Portugal, Frankrijk, Hongarije, Spanje, Noorwegen, Finland, België, Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Zie ook het bijgevoegde volledige artikel en het interview, het eindrapport 'Housing for Europe' en meer aanvullende informatie over het URBACT HOPUS project.

 

Bron: Nicis

Datum uitgave

29/07/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage