Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Gemeenten geven middeninkomens weinig prioriteit

Inleiding

Veel gemeenten hebben nog weinig aandacht voor de moeilijke positie van middeninkomensgroepen op de woningmarkt. Dat blijkt uit een rondgang door advies- en ingenieursonderneming ARCADIS langs 40 gemeenten. Verder blijkt dat gemeenten die wel aandacht hebben voor de groep vaak nog niet goed weten hoe ze de situatie kunnen verbeteren.

Beschrijving

Problemen middeninkomens zijn bekend, maar beleid ontbreekt

Uit het onderzoek blijkt dat de positie van middeninkomensgroepen op de woningmarkt bij alle ondervraagde gemeenten wel een bekend thema is, maar dat dit nog niet in concreet beleid is ingebed. Verder blijken gemeenten waar relatief goedkope koopwoningen beschikbaar zijn niet veel noodzaak te zien voor huurmogelijkheden voor de middeninkomens.

Advies: neem vrije sector in prestatieafspraken op en pas grondbeleid aan

ARCADIS stelt verder vast dat er vaak specifieke gegevens over vraag en aanbod van huisvesting voor de middeninkomens voor de eigen gemeente ontbreken. Daarnaast ontberen prestatieafspraken die gemeenten met corporaties hebben vaak een deel over middeldure huur in de vrije sector. Naast het opvullen van deze beleidsgaten raadt de onderneming gemeenten onder meer aan hun grondbeleid aan te passen. Om het bouwen van geschikte huurwoningen in het middensegment te laten renderen, moeten gemeenten hun bouwgrond goedkoper aanbieden.

Conclusies

Anonieme gesprekken met 40 gemeenten

De problemen van middeninkomensgroepen op de woningmarkt spelen al langer. Vaak verdienen deze groepen te weinig om een woning met hypotheek te kopen, maar teveel om sociaal te huren, terwijl er maar weinig woonruimte beschikbaar is in de vrije sector. Voor het onderzoek ‘Tussen Wal en Schip?’ maakte ARCADIS in december een telefonische rondgang langs 40 gemeenten waar bij elkaar de helft van de Nederlandse bevolking woont. Om meer diepgang in de gesprekken te krijgen zijn de resultaten geanonimiseerd.

Datum uitgave

09/02/2012

Documenttype

Onderzoek

Bijlage