Logo gemeente Deventer, logo Kennis en Verkenning

Problemen voor middengroepen op de woningmarkt

Inleiding

De middeninkomensgroepen hebben het moeilijk op de woningmarkt. Ze kunnen de stap van huur- naar koophuis vaak niet maken. Om dit probleem op te lossen is een fundamentele hervorming van de huur- en koopmarkt nodig. Dat staat in het rapport ‘Open deuren, dichte deuren’ van de Raden voor de Leefomgeving (RLI).

Beschrijving

Gat tussen huur- en koopmarkt

Volgens de RLI zit er een gat tussen de huur- en koopmarkt. Er vallen groepen tussen wal en schip die voor wie de huurmarkt te vroeg ophoudt en de koopmarkt te vroeg begint. Dat komt doordat er te weinig woningen in het topsegment van de huurmarkt zijn en zowel het inkomen als de leencapaciteit van deze middengroepen vaak tekort schiet om de stap naar een koophuis te maken.

Fundamentele hervorming al langer gewenst

De RLI stellen een fundamentele hervorming van de woonmarkt voor. De kern van het advies is dat niet de overheid maar de burger moet kunnen gaan bepalen voor een huur- of een koopwoning. In 2007 en 2010 de VROM-raad, onderdeel van de RLI, ook al een integrale hervorming van de woningmarkt. De raden zijn dan ook kritisch over het feit dat zo’n hervorming niet in de plannen van het huidige kabinet is opgenomen.

Conclusies

Scheefwonen blijkt mee te vallen

Een andere observatie is dat het veelgenoemde probleem van scheefwonen meevalt. Er blijken niet veel huishoudens te zijn met een laag percentage van het inkomen dat aan huur uitgegeven. Als er wel scheefwonen optreed, ligt dit aan een gebrek aan aanbod. De wens om te verhuizen is er vaak, maar een geschikte woning ontbreekt.

Datum uitgave

15/07/2011

Documenttype

Onderzoek

Bijlage